Scholen maken dankbaar gebruik van subsidie voor ‘moderner muziekonderwijs’. Er moet zelfs extra geld naar voren worden gehaald om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) trekt er in totaal 25 miljoen voor uit. Ouders van schoolgaande kinderen zijn minder enthousiast.

Lucie (29), die liever niet met achternaam vermeldt wordt, vindt dat het subsidiegeld dat is uitgetrokken voor muzieklessen veel beter kan worden besteed. ‘Modernisering van muzieklessen is leuk, maar alleen als je niet op een euro meer of minder hoeft te letten. Door bezuinigingen kunnen kinderen niet meer schoolzwemmen. Als er dan in muzieklessen geïnvesteerd wordt, vind ik dat een slechte zaak.

Bovendien hoeft de muzikale ontwikkeling van kinderen niet vanuit scholen te komen. De twee zoontjes van Sandra Veen (42) zitten allebei op pianoles. ‘Als kinderen het leuk vinden om muziek te maken, kunnen ze dat zelf aangeven. Dan kunnen ouders dat zelf verder regelen. Ik beschouw het meer als een buitenschoolse activiteit.’

Als scholen dan toch aan de haal willen gaan met het verbeteren van muzieklessen, heeft Alice Grandia (49) een alternatief: ‘Nodig eens een harmonieorkest op school uit. Dan blijven die subsidies binnen de perken, en voor kinderen die het leuk vinden, staat de weg dan open om voor een klein budget muziek te gaan maken.’ Volgens haar is het beter om onderwijs op maat te bieden. Op die manier blijft er geld over voor belangrijkere zaken. Want ook zij gelooft dat muziekles heeft niet de prioriteit heeft.

Onder ouders werpt het de vraag op of muziekles wel zo’n belangrijke positie moet innemen binnen het basisonderwijs. Max Driessen (35) is van mening dat scholen in de eerste plaats kennis moeten overbrengen. ‘Meer verwacht ik niet van een school. Ga eerst maar eens echt lesgeven, dan praten we verder.’ Wat hem betreft is het overbodig om geld te pompen in muziekonderwijs an sich. ‘Als de kwaliteit van de muzieklessen op scholen van subsidie afhangt, is muziekonderwijs in Nederland al jarenlang failliet.’