Nederlandse universiteiten hebben elf procent meer aanmeldingen gehad dan het afgelopen jaar. Een mogelijke reden is het toegenomen aantal buitenlandse studenten. Bijna één derde van de inschrijvingen is buitenlands. Het aantal Nederlandse registraties is met zes procent gestegen.

In totaal zijn er 73.000 aanmeldingen, waarvan er ruim 20.000 buitenlandse studenten zijn. De verwachting is dat het aantal internationale studenten nog gaat toenemen. “Internationaal gezien krijg je in Nederland echt good value”, zegt Jacco Neleman, woordvoerder van de universiteit in Rotterdam. “Het aantal internationale bachelor- en masterprogramma’s aan de Erasmus Universiteit zijn de afgelopen jaren gestegen en we profiteren van een goede reputatie. Mensen die hier hebben gestudeerd raden de EUR aan bij familie en vrienden, dit blijkt ook uit de International Student Barometer.”

Daarom verwachten ze ook op de Erasmus universiteit nog een grotere stijging. Neleman: “Wij blijven ons inzetten om internationale studenten naar Nederland te halen. Hier profiteren wij allemaal van, zo zetten we onze universiteit en ons land goed op de kaart. Wij zijn aantrekkelijk voor het buitenland.”

Buitenlandse studenten
Een paar buitenlandse studenten geven verschillende redenen aan waarom zij juist in Nederland zijn gaan studeren. Diana, een studente uit Colombia, zegt dat het programma van de universiteit haar aansprak. “Het geld was geen belangrijke factor. Natuurlijk wil je niet te duur studeren, maar het programma vond ik belangrijker. Het plan dat ik hier had, sprak mij heel erg aan.” Portugese student Bianca, vertelt dat zij wel naar het geld heeft gekeken. “Ik wilde zeker niet in eigen land gaan studeren, daarom ben ik naar de goedkopere opties in het buitenland gaan kijken en deze universiteit was een van de goedkoopere. Ik heb natuurlijk wel naar het plan gekeken, maar zoals ik al zei vind ik het geld heel belangrijk.”

Alex, een Engelse student, vond het geld en het plan niet zo belangrijk. “Ik wilde gewoon heel graag naar Nederland. Als klein jongetje ging ik hier op vakantie en ik vond het land echt geweldig. Vooral de mensen hier spreken me enorm aan.

Leenstelsel
Ondanks het nieuwe leenstelsel, studenten krijgen bijvoorbeeld geen studiefinanciering meer, is er toch een toename van het aantal binnenlandse aanmeldingen. ‘De algehele toename is niet verrassend, omdat het leenstelsel in het studiejaar 2015-2016 voor het eerst was ingevoerd en het toen voor studenten minder aantrekkelijk werd om te studeren’, schrijft Erasmusmagazine. Doordat er vorig jaar relatief minder aanmeldingen waren, is het niet verrassend dat er nu meer aanmeldingen zijn. De Erasmus Universiteit Rotterdam is een van de universiteiten die boven het landelijk gemiddelde scoort qua aanmeldingen. Vorig jaar had de universiteit 7833 aanmeldingen, dit jaar staat dat aantal op 9052 nieuwe studenten. Een stijging van ruim zestien procent.

Volgens de Erasmus Universiteit in Rotterdam houdt het nieuwe leenstelsel de studenten dit jaar niet tegen om te gaan studeren. Het aantal aanmeldingen van Nederlandse studenten is dit jaar weer gegroeid. Ze zijn inmiddels aan de lening gewend. Jacco Neleman zegt dat de universiteit geen concrete verwachtingen had rondom het nieuwe leenstelsel. “Je ziet het nu ook weer terug, een toename van het aantal aanmeldingen. Het leenstelsel is minder nieuw geworden, maar door het leenstelsel werd er wel een toename verwacht dit jaar, omdat het vorig jaar minder was.”