Brabantse studenten die afgestudeerd zijn van het HBO of de universiteit zijn geneigd Brabant te verlaten.  Van alle Universitaire afgestudeerden  woont 55 procent na drie jaar niet meer in de provincie. Dit is gebleken uit een onderzoek van Brabant Kennis. Het fenomeen dat zich voordoet wordt ook wel ‘braindrain’ genoemd.

De hoeveelheid HBO- en universitair geschoolden die Brabant verlaat verschilt. Tussen 2004 en 2011 vertrokken er bijna 6700 universitaire studenten en ruim 1400 HBO’ers. Rob Vink is werkzaam bij het Tilburgse onderzoeksinstituut genaamd IVA: “De bereikbaarheid voor HBO is beter. Zij zitten bijvoorbeeld in Breda, Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Daarnaast zijn studenten die studeren op het HBO vaker thuiswonend dan universitaire studenten, die over het algemeen ook jonger zijn.”

Gevolgen voor de samenleving

Wat de braindrain betekent voor de provincie Brabant ligt Rob Vink verder toe. “Ik denk dat gemeenten dit wel in het vizier houden. Bedrijven gaan eerder naar de plekken waar de hoger opgeleiden zitten. Die focussen zich dus eerder daar dan in Brabant.” Dat kan een gevolg hebben voor de economie van Brabant.

Maar niet alleen de economie kan de gevolgen voelen van de kennisvlucht. Ook de maatschappij in Brabant zal het merken. “De maatschappelijke participatie wordt schaarser. Hoger opgeleiden participeren meer in de samenleving”, aldus Vink. “Zij zijn bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in de politiek of de cultuur.”

De intellectuele verschuiving van Nederland: de universiteit van Tilburg heeft er bijna geen last van. “Zij richten zich namelijk meer op de internationale markt. Hun beleid is grotendeels internationaal. Zij werven hun studenten wel vanuit het buitenland.”