De Tweede Kamer buigt zich vandaag over het gebruik van de stof glyfosaat dat in onkruidbestrijdingsmiddelen zit. Een petitie tegen de stof opgezet door milieuorganisaties drukt Nederlandse bezorgdheid uit – deskundigen vinden het onzin.

Volgens een WHO-rapport is glyfosaat kankerverwekkend. De stof zit ook in ons drinkwater. Jan Braakman van Groenten & Fruit Actueel maakt zich geen zorgen: “Je moet kijken naar de werkelijke blootstelling aan glyfosaat. Niet alleen of een stof in potentie kankerverwekkend kan zijn.” De mate waarin wij met glyfosaat in aanraking komen is volgens hem niet gevaarlijk.

Geen Kamermeerderheid
Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren, vindt het een principekwestie. Volgens haar moeten mensen ervoor kunnen kiezen om al dan niet aan de stof blootgesteld te worden. “Iedereen krijgt dit gif binnen, het is onvermijdelijk. Het toestaan van glyfosaat betekent het nemen van onverantwoord risico. Dit gif moet per direct van de markt.”
Voor een verbod op glyfosaat in de landbouw is geen Kamermeerderheid gehaald. Dus het gebruik van het bestrijdingsmiddel op de akkers blijft voorlopig toegestaan – in weerwil van de onkruidpetitie.

De Tweede Kamer, die eerder dit jaar staatssecretaris Landbouw Martijn van Dam opriep niet in te stemmen met het langer toestaan van het gebruik, buigt zich vandaag opnieuw over de kwestie.
De petitie is ruim 160.000 keer ondertekend. “Van een lakse, omslachtige aanpak als het om onkruidverdelger gaat kun je de tegenstanders niet beschuldigen”, aldus de tegenstander. “Maar bangmakerij doet het goed.”

Immer een agendapunt
De initiatiefnemers, waaronder Greenpeace, hebben daar geen boodschap aan. Zij vinden dat er een totaalverbod moet komen op het gebruik van het middel. Ook andere milieu- en consumentenorganisaties keren zich tegen het middel. Zo heeft een e-mailactie van foodwatch al bijna 135.000 reacties opgeleverd, waardoor dit onderwerp voorlopig op de politieke agenda blijft staan.