Vanaf morgen begint in Nederland de productie van sigarettenpakjes met gruwelijke afbeeldingen. De rijksoverheid wil op deze manier Nederlanders ontmoedigen sigaretten te kopen. Dit brengt heel wat negatieve gevolgen voor de tabaksindustrie met zich mee. Bezorgd over de verkoop zijn ze echter niet.

“Voor deze verpakkingen zullen nieuwe ontwerpen gemaakt moeten worden. Daar zullen we een nieuw productieproces voor in moeten richten”, vertelt Guy Hendricks, woordvoerder bij tabaksfabrikant Imperial Tabacco. “Zo moet voor shag bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen gemaakt worden omdat daar geen kleine verpakkingen meer van mogen worden verkocht. De cilinders die bij dit proces worden gebruikt moeten we gaan vervangen, en dat soort aanpassingen kosten ons een behoorlijke investering.”

Wantrouwen

Veel vertrouwen heeft Hendricks niet in de nieuwe wetgeving: “Je hebt ook landen waar de hele verpakking bestaat uit gruwelijke afbeeldingen, en daar zien we niet de gewenste effecten. Kijk maar naar Australië, daar is het volume rokers zelfs toegenomen.” Ook heeft Hendricks wantrouwen in eigen land. “In 2002 kregen we in Nederland al te maken met de tekstwaarschuwingen op de pakjes. Er waren veel hoge verwachtingen en nu tien jaar later is er niets veranderd. We vallen gewoon in herhaling.”

Goed nieuws

Kleine hoop voor de vaste roker: de nieuwe wetgeving betekent niet dat de prijzen van de pakjes omhoog zullen gaan. “Dat doen we alleen op basis van accijnsprijzen. Onze kosten in de productie leggen we niet bij de consument neer, dus daar hoeft niet voor gevreesd te worden”, belooft Hendricks.

Niet alleen tabak

Hendricks denkt niet dat het bij deze verandering zal blijven. “We verwachten dat deze discussie nog zal uitbreiden, maar niet alleen binnen de tabaksindustrie. In andere landen zoals Engeland zien we al dat de discussie over verkoop zich begint te verschuiven naar snoepgoed of alcohol. Dat is gewoon het tendens dat hoort bij deze tijd. We zijn meer bezig met de volksgezondheid.”

Ondanks deze gedachte is Hendricks niet bang dat deze nieuwe maatschappelijke instelling effect zal hebben op de tabaksindustrie: “Gisteren werd er gerookt, vandaag wordt er gerookt en morgen wordt er gerookt. Dat zien we niet verdwijnen.”