De universiteit Tilburg bouwt een nieuw gebouw op de campus. De totale kosten worden geschat op 18,3 miljoen euro. Tineke Bennema, woordvoerder van de Tilburg Universiteit, zegt dat dit wordt gefinancierd door de bezuinigingen die de universiteit de laatste jaren heeft doorgevoerd.

Kosten
Sinds twee jaar wordt er meer door studenten geleend door het leenstelsel. In 2015 waren er 96.000 studenten die een lening hadden, 14.000 meer dan het jaar daarvoor. Een gebouw dat 18,3 miljoen euro kost, het geld moet ergens vandaan komen. Bennema benadrukt dat het geld niet van het leenstelsel komt: “Tilburg Universiteit heeft de laatste jaren bezuinigd, waarmee een gedeelte gefinancierd kon worden, en verder heeft de uni in haar Strategisch Plan van 2014 gesteld dat er meer geld moet worden geïnvesteerd in onderwijs. Daarvoor is dus geld vrijgesteld.”

De bouw van het ‘Onderwijs & Zelfstudie Centrum’ (OZC) start naar verwachting aan het einde van dit jaar en moet aan het einde van 2017 voltooid zijn. Door het groeiende aantal studenten is de komst van een nieuw gebouw noodzakelijk. Het OZC moet vooral de bibliotheek gaan ontlasten.

Afspraken
Het Ministerie van Onderwijs laat via woordvoerder Michiel Hendrikx weten dat zij nog geen afspraken hebben gemaakt met de universiteiten in Nederland over het vrijgekomen geld van het leenstelsel. De Tilburg Universiteit spreekt wel degelijk van een afspraak. “Wij hebben in verband met de VSNU (Vereniging van samenwerkende Nederlandse Universiteiten) afspraken gemaakt met de overheid over de gelden die zijn vrijgekomen door het leenstelsel”, zegt Bennema. “Deze zullen door investeringen terugvloeien naar de universiteiten voor onderwijs en onderzoek.”