Hbo-studenten krijgen veel minder geld vanuit het profileringsfond vergeleken met studenten van de universiteit. Dit blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond. Gemiddeld geven hogescholen 10,42 euro uit per student. Bij universiteiten is dit bijna vijf keer zoveel.

Ieder die vanwege speciale omstandigheden een studieachterstand op loopt, maakt kans op geld van het profileringsfonds. Dit door bijvoorbeeld een beperking of omdat een student bestuurstaken heeft bij een studentenvereniging.

Onbekend bij hbo-studenten

Volgens Stefan Wirken van LSVb ligt dit verschil gedeeltelijk aan de voorlichting. “Het profileringsfonds is bij universiteitsstudenten algemeen bekend, bij hbo-studenten minder. Op hogescholen kan het best zo zijn dat iemand recht heeft op geld uit het profileringsfonds, maar daar simpelweg niet van af weet.”

Volgens Wirken zijn er studentenverenigingen waar zowel hbo- als wo-studenten zijn aangesloten, maar alleen de wo-studenten een vergoeding krijgen. “Dat komt doordat de hbo-school geen beurs geeft.”

Ruben Hoekman is voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), een organisatie die opkomt voor de belangen van Nederlandse studentenverenigingen. Ook hij herkent de verschillende keuzes die scholen maken qua besteding van het profileringsfonds. “Het is aan het college van bestuur van de school om te beslissen of ze financiële steun geven aan dit soort activiteiten of zich puur alleen op onderwijs richten.”

Studievertraging is het waard

Vergoeding of niet, in het bestuur zitten van een studentenvereniging vergt zeeën van tijd. Hoekman: “Het verschilt per vereniging hoeveel tijd er in het bestuur wordt gestoken. Je ziet vaak dat studenten tussen hun bachelor en master een tussenjaar nemen om een jaar in het bestuur te gaan.”

Studievertraging oplopen om een jaar een bestuursfunctie te vervullen is het volgens Hoekman zeker waard. “Een paar jaar terug is onderzoek gedaan en daaruit bleek dat bedrijven zoals Shell en Unilever voorkeur hebben voor studenten die werk bij een commissie of bestuur hebben gedaan. Dat scoorde hoger dan het hebben van een bijbaan.”

Stimuleringsfonds

Scholen mogen zelf bepalen waaraan ze het geld van het profileringsfonds uitgeven. Een groot verschil zie je voornamelijk in de bestuursbeurzen, medezeggenschapsbeurzen en topsport: 1 op de 43 wo-studenten ontvangt een beurs op basis van deze categorieën, terwijl dat 1 op de 344 bij hbo-studenten is. Per school wordt ook bepaald hoe hoog de beurs is, dit kan tussen de 100 en 450 euro per maand liggen.