De gemeente Den Haag gaat de schulden van jongeren opkopen. Er staat wel wat tegenover deze ‘nieuwe kans’. Zo moeten de jongeren écht werk gaan maken van hun toekomst.

 Van de 90.000 jongeren in Den Haag hebben er zo’n 18.000 schulden. Die lopen gemiddeld op tot de 11.000 euro. Reden voor wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) om samen met het Schuldenlab het Jongeren Perspectief Fonds op te zetten. In het plan van de wethouder gaat de gemeente Den Haag schulden van jongeren opkopen. Aan de schuldeisers worden aflossingsvoorstellen gedaan. Het grootste gedeelte van de schuld wordt vervolgens kwijtgescholden.

Tegenprestatie

Esther Habers, eerste woordvoerder van wethouder Baldewsingh, benadrukt dat het niet alleen om een gulle gift gaat. “We verwachten wel wat terug. Jongeren kunnen als tegenprestatie ervoor kiezen om een opleiding te volgen, een baan te zoeken of dat te combineren met vrijwilligerswerk. Zie dit als een tweede kans op een mooie toekomst.”

Jongeren krijgen vanuit het Perspectief Fonds een hulpverlener aangewezen. “Met die coach ga je een plan maken hoe je invulling gaat geven aan je tegenprestatie”, zegt Habers. “Hij is ook degene die bepaalt of de jongere de kwijtschelding van de schulden verdiend. Hou je je niet aan de afspraken, dan krijg je de schuld weer terug.”

Deze zomer gaat de gemeente Den Haag met de pilot starten. Dan wordt begonnen met de eerste twintig jongeren. Den Haag investeert ongeveer één miljoen euro in het project. Ook in de gemeente Leiden is zo’n initiatief opgezet.