Er moeten straffen komen voor klanten die het vermoeden hebben van dwang bij een prostituee. Althans, dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Op 31 mei wordt er gestemd over dit initiatiefswetsvoorstel. Proud, belangenorganisatie voor sekswerkers, is hier fel tegen.

“De politiek wil een gat dichten in de wet, maar in plaats van mensenhandel tegen te gaan, richt ze zich alleen maar op prostitutie”, laat Yvette Luhrs van Proud weten. “Ik ga niet ontkennen dat mensenhandel voorkomt in de prostitutie, maar dat gebeurt bijvoorbeeld ook in de champignonindustrie. Klanten weten dat misschien ook, maar zij worden daar niet voor gestraft. Ze moeten zich richten op mensenhandel en niet de prostitutie stigmatiseren.”

tweet

Niet wegkijken

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) wil met dit voorstel juist opkomen voor de rechten van de prostituees. “Niemand mag wegkijken bij uitbuiting en dwang. Het doel is niet om zo veel mogelijk klanten achter de tralies te krijgen, maar het beschermen van kwetsbare slachtoffers van mensenhandel.”

Van Oosten (VVD) is juist bang dat de wet negatieve gevolgen heeft voor de prostituees. Volgens hem leidt het juist tot criminalisering van prostitutie, omdat het dan stiekem gebeurt. “Bovendien zou het klanten ervan kunnen weerhouden om mistanden te melden.”

Luhrs vindt dat als er nieuwe wetgeving ingevoerd wordt, dat een voordeel moet hebben voor de sekswerkers. Wetten en regels als deze hebben een negatief gevolg voor de prostituees. “Door de regels wordt het beeld in de maatschappij van prostitutie heel negatief. Verkrachting is verboden, dus waarom specifiek wetten voor de sekswerkers. Sekswerkers zouden net zo behandeld moeten worden als andere beroepsgroepen.”