Eindhovenaren die een klein aantal wietplantjes verbouwen voor eigen gebruik, hoeven niet meer bang te zijn dat hun woning maandenlang wordt afgesloten. Volgens wietlobbyist Dimitri Breeuwer sluit dit beleid beter aan op de praktijk. “Slechts de helft van de blowers gaat nog naar de coffeeshop.”

Breeuwer merkt op dat blowers steeds vaker hun eigen plantjes verbouwen, iets dat nu minder snel bestraft zal worden. “Door de invoering van de wietpas in 2012 moest men geregistreerd worden om bij een coffeeshop wiet te halen om buitenlandse drugstoeristen tegen te gaan”, vertelt het bestuurslid van wietrokerscollectief We Smoke. “Maar niemand wilde zich laten registreren. Toen ontstond er een illegale markt die nog steeds gedeeltelijk in stand is gebleven.”

Grote overtreders

De wietpas is in 2013 weer afgeschaft, maar volgens Breeuwer weer niet iedereen de weg naar de coffeeshop opnieuw te vinden. Het nieuwe beleid in Eindhoven is erop gericht om grote overtreders beter aan te pakken en kleine wietrokers te sparen. Ook sluit het beleid beter aan op dat van andere Brabantse steden zoals Tilburg en Breda.

Het quotum, het maximale aantal dat iemand in bezit mag hebben, verschilt per gemeente. “Bij meer dan dat word je als dealer gezien en is er een kans dat je woning gesloten wordt. In Middelburg gebeurt dat al bij 5 gram”, zegt Breeuwer. In Eindhoven ligt die grens nu dus bij 15 gram. “Een kleine hoeveelheid, degenen die daaronder blijven, zullen vooral mensen zijn die het telen voor eigen gebruik

Minder illegale handel

Breeuwer is tevreden met het nieuwe Eindhovense drugsbeleid. “De stad is vooruitstrevend omdat de coffeeshops goed samenwerken met de gemeente. Omdat er goede onderlinge communicatie is, durfde de gemeente het aan om weer buitenlanders toe te laten. Dat is een goed gebaar, er is nu minder illegale handel.”

Wietquiz

In 2012 werden er enquêtes gehouden onder de bezoekers van Eindhovense coffeeshops. Test je kennis met deze quiz.

Is cannabisteelt in Nederland wettelijk toegestaan?

Ja, het is altijd toegestaan

Nee, het is ten alle tijden verboden

Het is in principe strafbaar, maar wordt bij minder dan vijf plantjes gedoogd

Gaan er gemiddeld meer mannen of vrouwen naar de coffeeshop?

Mannen

Vrouwen

Ongeveer gelijk

Hoe oud zijn de meeste bezoekers van de coffeeshop?

25 of jonger

25-30

31-40

41-50

50-65

Ouder dan 65

Hoeveel procent van de coffeeshopbezoekers heeft kinderen?

Ongeveer 25 procent

Ongeveer 40 procent

Ongeveer 70 procent

Zijn veel klanten van coffeeshops werkloos?

Nee, ze werken bijna allemaal

Ja, het zijn vooral werklozen en gepensioneerden

Hoeveel geld geeft men gemiddeld uit in de coffeeshop?

Minder dan 5 euro

5 tot 12 euro

12 tot 25 euro

Meer dan 25 euro

Wat kost één joint gemiddeld in de coffeeshop?

1 euro

4 euro

7 euro

10 euro

Hoeveel joints kun je maken van één gram wiet?

1-5

5-10

10-15

15-20