Vanaf 1 januari 2017 wil de Nederlandse overheid een ‘adempauze’ mogelijk maken voor mensen die flink in de schulden zitten. Dit biedt tijd om de zaken op orde te krijgen, zodat de schulden later alsnog afgelost worden.  Een verademing voor mensen in een benauwde situatie, maar niet iedereen is even tevreden.

Lars Kooijmans van ACCS Incasso & Gerechtsdeurwaarders betwijfelt of een adempauze zin heeft. “De kans is groot dat schuldenaren het ene gat met het andere gaan dichten. Dat helpt uiteindelijk niets en kan de situatie alleen maar verergeren. Enkel bij een goede begeleiding van een officiële schuldhulpinstantie kan dit mogelijk nut hebben”, legt hij uit.

Voor zijn eigen werk ziet Kooijmans dit besluit niet zitten. “We zijn bang voor verergering. Daarnaast kunnen wij ons werk voor onze klanten niet meer uitvoeren zoals ze gewend zijn. De schuldeiser is daar de dupe van.” Die schuldeiser zal een hoop extra kosten kunnen krijgen, wanneer de gemaakte proceskosten op niemand verhaald kan worden.

De oplossing ligt volgens hem in het voorkomen van schuldsituaties. “Een adempauze is een oplossing wanneer de schade al niet meer te overzien is. Voorkomen is beter dan genezen, dus de overheid moet zich afvragen hoe het komt dat mensen nog verder in de schulden kunnen komen.”

Iemand met zo’n hoge schuld is Freek de Vries*. Hij volgde een dure pilotenopleiding, maar kon daarna geen baan vinden en heeft nu een schuld van duizenden euro’s. Hij denkt dat een adempauze wel degelijk zin kan hebben. “In zo’n half jaar kunnen bijvoorbeeld werkloze piloten zich bijscholen om op die manier meer klaar te zijn voor een baan. Dit kost geld en door onze schuldenlast kunnen we dat niet betalen. En dat terwijl werken de enige manier is om van de schuld af te komen.”

* Dit is een gefingeerde naam. De schuldenaar wenst anoniem te blijven.