Ondanks de ambulancestandplaats die vorig jaar in het Van der Valk hotel in Gilze is gebouwd, zijn ambulances in Gilze en Rijen bij lange na niet op tijd. Jan Willem Nugteren, teammanager van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), vertelt hoe dat komt.

“De vraag naar ambulances is fors toegenomen. Het ritaanbod neemt toe en dat heeft invloed op de capaciteit. Gilze en Rijen liggen tussen Breda en Tilburg in. De afstand tussen deze twee steden is dertig kilometer. Binnen de twaalf minuten die ambulances hebben, is dat heel krap. Dat kan dan wel eens dertien worden.”

Het uitgangspunt per 1 januari 2017 is dat de ambulance in spoedgevallen maximaal 6 procent van de gegeven twaalf minuten mag overschrijden. Gaat de provincie Brabant dit halen?