De werkloosheid onder jongeren in Midden-Brabant is afgelopen jaar fors toegenomen. Met name in Tilburg stijgt het aantal werkzoekende jongeren. Dat concludeert regioportefeuille Jeugdwerkloosheidsvrije Regio tijdens een informatiebijeenkomst met de Tilburgse gemeenteraadcommissie Sociale Stijging. En dat terwijl jongeren volgens het project cruciaal zijn voor een goede economie.

De regioportefeuille wil Midden-Brabant tot een jeugdwerkloosheidsvrije regio maken. Daarbij moeten jongeren in een zinvol traject worden geplaatst. “De ambitie is om jongeren binnen vier maanden óf aan het werk te krijgen, óf op een traject richting werk te plaatsen óf een opleiding te laten volgen,” legt projectleider Joost Franssen uit. Dat doet de portefeuille in samenwerking met de gemeente, onderwijspartijen, bedrijven en het UWV.

Jeugdwerkloosheid in Tilburg

Van de 40.000 jongeren in Tilburg zitten er ongeveer 400 in de WW en krijgen een bijstandsuitkering. Het aantal werkzoekende jongeren kwam vorig jaar uit op 2195. Daarnaast zijn er in Tilburg 2100 zogenaamde nuggers. Dat zijn personen die geen baan en opleiding hebben en niet staan ingeschreven voor een uitkering. Deze jongeren zitten bijvoorbeeld in detentie of volgen een zorgtraject.

Dat is volgens Franssen het gevolg van het dalende aantal jongeren met een startkwalificatie. In Tilburg heeft 52 procent van de jongeren geen opleiding of diploma. In de regio ligt dit percentage op 49 procent en landelijk komt het aantal uit op 46 procent. “De hoeveelheid jongeren zonder startkwalificatie ligt hier aanzienlijk hoger en dat zorgt voor een afname van de kans op een baan,” aldus Franssen .

En dat terwijl jongeren de economie volgens Franssen een grote impuls kunnen geven. “Jongeren kunnen met hun kennis bedrijven helpen te innoveren en zich te ontwikkelen. Dit zorgt voor zowel een impuls van de economie als een groei op sociaal-maatschappelijk gebied,” zegt de projectleider.

Jongeren kunnen zorgen voor groei op economisch en sociaal-maatschappelijk gebied

Niet serieus genomen

Volgens Franssen kan in de dienstverlening richting werkzoekende jeugd nog een slag worden gemaakt. “Uit gesprekken met een aantal werkloze jongeren bleek dat zij zich vaak niet serieus genomen voelen. Ze worden van de ene naar de andere instantie gestuurd en dat werkt niet,” verklaart de projectleider.

Daarom wil de regioportefeuille zogenaamde Jongerenpunten oprichten in Tilburg en Waalwijk. Daar zitten verschillende partijen met ervaring met schoolverlaters, waaronder mensen van het UWV en onderwijsinstellingen, die werkloze jongeren kunnen begeleiden in hun traject. “Dan worden jongeren op één punt geholpen en niet van het kastje naar de muur gestuurd,” legt Franssen uit.

Actiepunten

Naast het oprichten van twee Jongerenpunten in Midden-Brabant, heeft Jeugdwerkloosheidsvrij Regio nog een aantal andere actiepunten opgesteld.

  • Jongeren zonder startkwalificatie kunnen aan het werk in de bouwsector en krijgen daar een certificerende opleiding. “Een jongere die al vijf keer van een opleiding is afgeschopt, moet je niet nog eens naar school sturen. Deze moet je gewoon aan werk helpen. Wanneer de jongere daarnaast een certificerende opleiding doet, kan alsnog een diploma worden gehaald,” aldus Franssen.
  • Er wordt meer gekeken naar passende trajecten voor jongeren. “We willen jongeren niet overal naartoe slepen, maar kijken naar hun talenten. Wanneer een jongere kapper wil worden, maar daar geen plaats voor is, kunnen we kijken welke aspecten aan het beroep interesse wekten en mogelijkheden met andere banen zoeken.”
  • Om jongeren aan het werk te krijgen, wordt meer gekeken naar de vraag van werkgevers in plaats van het aanbod van jeugd. “We willen werkgevers niet belasten met een grote groep jongeren die werk zoekt. In plaats daarvan gaan we kijken waar de vraag zit.”

Voor de komende vier jaar hebben Jeugdwerkloosheidsvrije Regio en de gemeente Tilburg samen een totaal budget van 1,2 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van de actiepunten.