De wietteelt legaliseren: het klinkt als de wens van iedere blower. Maar nu onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben bekendgemaakt dat mensenrechten de legalisering kunnen rechtvaardigen, zijn ook steeds meer politieke partijen en gemeenten voor het plan. SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman legt uit wat de legalisatie van wietteelt precies zou inhouden.

Net als D66 en GroenLinks grijpt de SP het nieuwe onderzoek aan om te pleiten voor legalisering van wietteelt. De Radboud Universiteit stelt daarin dat als illegale teelt leidt tot misdaden als moord, het beschermen van mensenrechten de overheid kan verplichten wietteelt toe te staan. “De georganiseerde misdaad verdient enorm veel geld met productie van en handel in softdrugs. Bij legalisatie is dat niet meer mogelijk,” aldus Kooiman.

Binnenlands persoonlijk gebruik
De SP pleit voor het legaliseren van wietteelt voor binnenlands persoonlijk gebruik. Wiet kan dan vrij worden gekocht bij al bestaande coffeeshops. Daarbij zouden dan wel kwaliteitseisen worden gesteld, bijvoorbeeld aan het THC-gehalte. “Wiet exporteren blijft overigens wel illegaal, net als wietteelt die puur voor de export bedoeld is,” legt Kooiman uit.

Vergunningen
Wanneer wietteelt daadwerkelijk wordt gelegaliseerd, betekent dat niet dat iedereen zomaar mag telen. “Dan zouden we bijvoorbeeld gaan werken met vergunningen. Alleen de telers die aan de te stellen eisen voldoen, krijgen dan een vergunning om wiet te telen,” zegt het Tweede Kamerlid.

Deze eisen hebben met name betrekking op de gezondheid. Illegale wietteelt leidt nu namelijk nog wel eens tot gezondheidsschade, omdat men niet weet waar het vandaan komt. “Het beperken van gezondheidsrisico’s moet bij telers en verkopers voorop staan. Er moet gecontroleerd worden of zij hieraan voldoen, anders wordt de vergunning ingetrokken,” aldus Kooiman. “Net als bij de productie van tabak of alcohol.”

Huidig drugsbeleid

Credits foto Thinglink: Dimitris Kalogeropoylos – Flickr.