Door Jacco Stoete
Defence for Children pleit voor een wet die een verblijfsvergunning biedt aan kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. In samenwerking met Unicef en Save the Children probeert de mensenrechtenorganisatie van dit voorstel werkelijkheid te maken.

Tirsa Hofstee, persvoorlichter van Defense for Children, legt uit waarom ze juist nu voor het wetsvoorstel pleiten. ‘’Het is enorm actueel. Er worden dagelijks nog kinderen uitgezet. In de praktijk wordt nu 90% van de verblijfsaanvragen afgewezen, terwijl er daar ook gevallen tussen zitten die aan de vijfjaarseisen voldoen.’’ Defense for Children gaat niet officieel campagne voeren. Hofstee geeft wel aan dat de samenwerking tussen de verschillende mensenrechtenorganisatie al veel aandacht heeft gegenereerd.

Dr. Elianne Zijlstra, onderzoeker gedrags- en maatschappijwetenschappen aan de Rijkuniversiteit Groningen (RUG), licht toe waarom het wetsvoorstel zo belangrijk is. ‘’De grens van vijf jaar is belangrijk voor de kinderen omdat ze in die tijd een Nederlandse identiteit hebben opgebouwd. Het is enorm schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen als je ze na die tijd nog terug zou sturen. Ze moeten terug naar een land waar ze de taal en gewoontes niet kennen en worden weggehaald bij de dingen waar ze zich bij veilig voelen.’’

‘’Het kan niet zo zijn dat je ze terugstuurt en er vervolgens je handen vanaf trekt.’’

Kinderen worden in Nederland niet gemonitord na het terugsturen naar het land van herkomst. ‘’Er zou op zijn minst onderzoek gedaan moeten worden naar wat het betekent voor een kind om uitgezet te worden en wat het betekent om in Nederland te blijven’’, aldus Zijlstra. ‘’Het kan niet zo zijn dat je ze terugstuurt en er vervolgens je handen vanaf trekt. Wij zijn op de RUG betrokken bij terugkeeronderzoeken binnen de Europese Unie. Dit is een uniek onderzoek want er wordt over dit onderwerp internationaal heel weinig onderzoek gedaan.’’ Zijlstra is positief dat het wetsvoorstel in de toekomst doorgevoerd wordt.