Jonge mensen die in coma zijn geraakt, hebben vaak nog kans op een goede toekomst zonder spraak- en soms zelfs loopproblemen. Het revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg heeft een speciale behandelmethode, die ervoor zorgt dat dit vaak met succes verloopt.

Deze neurorevalidatie wordt alleen vergoed voor comapatiënten jonger dan vijfentwintig jaar. Toch zijn er duizend tot drieduizend Nederlandse comapatiënten per jaar.

De therapie richt zich vooral op het stimuleren en activeren van de patiënt. Dit wordt op allerlei manieren gedaan door logopedisten, fysiotherapeuten en activiteitenbegeleiders. Of deze therapie daadwerkelijk werkt, is nog niet met zekerheid vastgesteld volgens een neuroloog van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen), zegt NOS.

Het verhaal van Marjo Simons

De drieënzestig jarige Marjo Simons raakte in 1974 in een coma. Dit gebeurde na een auto-ongeluk waarbij ze met haar hoofd door het raam klapte. Marjo heeft tien dagen in coma gelegen en werd daarna wakker met veel lichamelijke beschadiging. ‘’Psychisch heeft me het natuurlijk even laten schrikken van het infuus et cetera, maar ik heb er vrij rustig op gereageerd en het leven ging voor mij weer door.’’

Ze heeft nog negen maanden in het ziekenhuis gelegen en twee maanden moeten revalideren. ‘’Als je lang in bed moet liggen verzwakt je lichaam en hierdoor moest ik weer op gang komen. Ik heb eerst in een rolstoel gezeten en vervolgens een tijd met krukken gelopen. Mijn bovenbeen was verbrijzeld waarvan een gedeelte sneller was genezen dan het ander. Het duurde dus lang voordat ik helemaal genezen was.’’ Het heeft zo’n twee jaar geduurd voordat Marjo weer volledig hersteld was.

Geluk

Marjo Simons is er gelukkig vrij goed vanaf gekomen, maar in veel gevallen kunnen mensen na een coma niet meer lopen, eten of praten. Dit probeert Leijpark Tilburg doormiddel van deze therapie te voorkomen. ‘’Ik vind het geweldig dat er op deze manier steeds meer mensen redelijk of zelfs goed herstellen na een coma. Ik denk dat je er altijd wel wat aan overhoudt, maar het is super dat er zoiets is”, sluit Simons af.