Steeds minder mbo-studenten stromen door naar het hbo. De reden hiervoor is het sinds 2015 ingevoerde leenstelsel. Door dit leenstelsel krijgen de studenten te maken met hogere kosten. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) pleit voor maatregelen om het onderwijs goedkoper te maken. Daarnaast pleit de vakbond voor meer samenwerking tussen mbo- en hbo-instellingen en opleidingen.

Instellingen die al op meerdere vlakken samenwerken zijn Fontys Tilburg en ROC Tilburg. Zij werken bijvoorbeeld op het gebied van bestuur samen, maar ook het doorstroomsucces wordt goed gecombineerd. Op ROC Tilburg is de doorstroom en studiesucces ondertussen een beleidsprioriteit. Het is volgens het LSVb ook belangrijk om specifieke aandacht te geven aan de problemen en uitdagingen van niet-westerse allochtonen en mannen.

Maatregelen

Een paar maartregelen die de studentenvakbond wil invoeren zijn: verlaging van het wettelijk collegegeld, het kwijtschelden van het collegegeld en de invoering van een beurzenprogramma. Daarbij moet er zowel aandacht zijn voor de ontwikkeling van studievaardigheden en taalcompetenties als voor de aansluiting tussen de studieprogramma’s.

Ook moet er aandacht worden besteed aan de diversiteit bij de ontwikkeling van coaching. Zorg dat de brede groep studenten zich thuis voelt bij hun mentor.  Werk met rolmodellen en outreachprogramma’s om een diverser publiek met de voorlichting te bereiken. Organiseer een apart introductieprogramma voor de eerste generatie studenten om hen alvast bekend te maken met studeren.

Afname mbo-studenten in het hbo

In absolute getallen neemt het aantal mbo-studenten in het hbo af. Relatief gezien is deze daling al langere tijd aan de gang en versterkt sinds de invoering van het leenstelsel. In de afgelopen tien jaar is het percentage mbo-studenten dat aan een hbo-opleiding begint met 25% afgenomen.

cbs
Bron: (CBS/DUO), knelpuntennotitie mbo doorstroom (LSVb)