Geschreven door: Rinse Bulkmans

Patiënten maken zich steeds vaker zorgen over de veiligheid van hun gegevens bij een zorgverzekeraar. Meer dan helft van de 6600 ondervraagden denkt dat de gegevens niet veilig zijn bij hun zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars voeren een aantal taken uit waarvoor zij informatie van hun verzekerden nodig hebben. Daarvoor mogen zij persoonsgegevens verwerken, waaronder medische gegevens. Dit is om een declaratie goed te kunnen afhandelen.

Volgens het journalistiek programma ‘De Monitor’ wil André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, kijken of het mogelijk is om patiënten te informeren als er bij controle door de zorgverzekeraar inzage in het patiëntendossier is geweest.

Onderzoek Patiëntenfederatie

Uit het onderzoek, dat door het patiënten federatie is gedaan, is gebleken dat maar liefst 83% van de ondervraagden niet op de hoogte is van zijn of haar rechten bij privacy in de zorg. Wel weet 67% hoe zij erachter moeten komen wie hun gegevens heeft gezien.

Van de ondervraagden weet zes van de tien dat een zorgverzekeraar inzage heeft in het dossier voor fraudeonderzoek. Vier op de tien weet niet dat de verzekeraar dit zonder toestemming mag doen. Mensen vinden wel dat er echt een verdenking van fraude moet zijn voor het onderzoek wordt gedaan. Bovendien zegt 60 procent van de ondervraagden dat de verzekeraar beter eerst met de patiënt zelf contact kan opnemen voor hij het dossier opvraagt. Maar liefst 28 procent is van mening dat een patiënt inzage hoort te krijgen door middel van een factuur.