Tilburg –  Er komen strengere regels wat betreft het binnensmokkelen van elektronische apparaten in gevangenissen. Het smokkelen is al verboden maar diegene die het deden werden nooit echt vervolgd. Justitie gaat geldboetes opleggen voor mensen die het blijven doen en heeft daar alle vertrouwen in.

De handlangers van de gevangen werden alleen gestraft als er bewijs was dat er met de apparatuur daadwerkelijk een misdrijf was gepleegd. Gevangen krijgen via het bezoek of over de muur steeds vaker smokkelwaar toegediend. Het gaat hierbij vooral om microtelefoons en usb-sticks kunnen ze hun criminele activiteiten voortzetten vanuit de gevangenis. Jaap Oosterveer, woordvoerder van veiligheid en justitie, zegt alle vertrouwen te hebben in deze zet van justitie en gevangenissen. ”Het zal ons zeker gaan helpen in de strijd tegen illegale praktijken binnen de gevangenissen. Handlangers moeten nu een extra drempel over voordat ze iets afleveren aan hun gedetineerde vriend.”

Tegenwoordig bestaan er microtelefoons ter grote van een wijsvinger die via het lichaam de gevangenis binnen worden gesmokkeld. De bewakers gebruiken allerlei hulpmiddelen voor het opsporen van dit soort illegale praktijken; Cel inspectie, mobilefinders en drugshonden moeten hierbij helpen. “Het is altijd een kat-en-muisspel tussen justitie en criminelen maar met deze maatregel zijn we ze een stap voor”. zegt Oosterveer.