Het kabinet wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig op herbruikbare grondstoffen draait. Om dit te realiseren wil het kabinet een nationaal grondstoffenakkoord die onder andere bedrijven verplicht zoveel mogelijk gebruik te maken van gerecyclede producten.

Circulaire economie

Een circulaire economie is het streven van het kabinet, oftewel: een economie waar al het afval maximaal wordt gerecycled. In 2015 wil het kabinet alleen nog maar met gerecyclede grondstoffen werken. Nederland is sterk afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland. Om Nederland minder afhankelijk te maken is het plan om bijvoorbeeld afgedankte smartphones helemaal te recyclen. De metalen die in deze telefoons zitten kunnen dan weer worden hergebruikt.

Dylan de Gruijl van het Wereld Natuur Fonds is positief over de ontwikkelingen. “Natuurlijk is het altijd fijn dat het kabinet zich hier mee bezig houdt. Wat mij betreft had dit al veel eerder mogen en moeten gebeuren.”

Minder afval

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu wil 27 miljoen euro vrijmaken voor een betere afvalscheiding zodat er minder op de vuilstort belandt. Zo krijgen alle zevenduizend basisscholen in Nederland de mogelijkheid om hun afval beter te scheiden. Daarnaast investeert het kabinet in nieuwe innovaties om verpakkingen en producten beter recyclebaar te maken.

Dijksma liet eerder op de dag in een schriftelijke verklaring weten dat het verminderen van afval een belangrijke issue is. “We moeten af van de wegwerpmentaliteit. Nu zijn producten vaak niet opnieuw bruikbaar of worden ze zelfs ontworpen voor kortdurend gebruik. Met dit grondstoffenakkoord met alle partijen maken we nu definitief de omslag naar een circulaire economie.” zo schreef ze in het persbericht van haar ministerie.

Banen

Minister Kamp (Economische Zaken) schrijft dat de ambitie van het kabinet is om samen met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden effectiever, slimmer en winstgevender om te gaan met schaarse grondstoffen en reststromen. Volgens onderzoek van kennisinstituut TNO levert een circulaire economie een extra omzet van 7,3 miljard euro op waarmee 54.000 banen zijn gemoeid.