De tweede kamer heeft ingestemd met een wet die eerstejaars MBO-studenten de gelegenheid geeft waar dan ook te beginnen, zelfs als de opleiding niet past bij het profiel van de leerling. Ook wordt het bindend studieadvies (bsa) in het MBO toegepast waardoor opleidingen studenten, aan het eind van het eerste jaar, kunnen wegsturen.

Het voorstel kwam van de minister van onderwijs, Jet Bussemaker, die hiermee het MBO toegankelijker wil maken. Nu kunnen leerlingen nog afgewezen worden door een MBO-instelling. Met de nieuwe wet komt daar aan einde aan en mag iedereen waar dan ook beginnen. Onderwijsinstellingen mogen dan ook niemand meer weigeren.

Reactie gemeente Tilburg

Irma Galama, woordvoerster van de gemeente Tilburg, juicht de nieuwe wet toe:
‘’Jongeren moeten hun talent kunnen ontwikkelen en op een school terechtkunnen die past bij hun kwaliteiten en competenties. Wij zijn heel positief als jongeren direct op een school kunnen komen waar ze graag naartoe willen. Het kan niet zo zijn dat een leerling van tevoren al hoort dat hij of zij niet wordt toegelaten op een opleiding.’’

De gemeente zegt wel dat er nauw gekeken moet worden naar de lange termijn. ‘’Het is nog even afwachten of het wetsvoorstel door de eerste kamer komt en wat er gebeurt als veel studenten alsnog na het eerste jaar worden weggestuurd.’’ De nieuwe wet geeft onderwijsinstellingen in het MBO namelijk de mogelijkheid om studenten aan het eind van het eerste jaar alsnog weg te sturen als de leerling niet voldoende presteert.

Ruimtegebrek

Paul van Gestel, directeur van een MBO-instelling in Tilburg, ziet wel problemen bij de nieuwe opzet van het MBO. ‘’Ik kan het toelatingsrecht begrijpen. Maar als je de poorten openzet en je geen grip hebt op wat er binnen komt kun je je afvragen of leerlingen wel het juiste beeld bij de opleiding hebben en of ze gemotiveerd zijn. Die antwoorden krijg je niet omdat het intakeproces nu wegvalt.’’

Van Gestel voorziet ook problemen met de beschikbare ruimte. ‘’Wij hebben meer aanmeldingen dan plaatsten maar iedereen met een goede vooropleiding wordt nu toegelaten. Het wordt dan bijvoorbeeld heel lastig om iedereen een stageplek te geven omdat er maar een beperkt aantal plaatsen zijn. En ik wil ook groeien, maar wel verantwoord. Het wordt moeilijk om een gebouw snel groter te maken en goede faciliteiten beschikbaar te hebben.’’