TILBURG – Er stoppen steeds minder studenten in hun propedeusejaar van een opleiding aan het HBO. In 2015 stopte 25,17 procent van alle HBO-studenten in hun beginjaar. Dit is het laagste percentage gemeten in vijf jaar tijd.

Nynke van Hurne, Woordvoerder van de vereniging hogescholen, zegt blij te zijn met dit resultaat. “We proberen er alles aan te doen om dit percentage zo laag mogelijk te krijgen. Zo hebben we de datum om je aan te melden vervroegd en is er meer begeleiding bij de studiekeuze.” Of het leenstelsel zorgt voor nauwkeuriger onderzoek naar een vervolgstudie is niet duidelijk maar Hurne sluit dat niet uit. De vereniging probeert een foute studiekeuze bij studenten voor te zijn om zo een hoge studieschuld te voorkomen. Hoewel nog steeds een op vier leerlingen een foute keuze maakt vindt de woordvoerster dat niet vreemd. “Het aanbod aan HBO-studies is zo groot dat het lastig blijft om hier een goede keuze in te maken. Laten we hopen dat het percentage volgend jaar weer gezakt is.”