Het CBS kwam onlangs met nieuwe cijfers over het aantal daklozen in ons land.  In 2015 waren er volgens het onderzoeksbureau 31.000 dak- en thuislozen. In de eerste helft van 2016 zou het aantal dak- en thuislozen zijn gestegen met 3900 mensen. In de eerste helft van 2015 kwamen er 3200 dak- en thuislozen bij.

Door: Iris Hendriks en Sven Strijbosch

Volgens het Leger Des Heils is het groeiende probleem duidelijk merkbaar. Cornel Vader, directeur zorg en welzijn van het Leger Des Heils, luidde onlangs de noodklok. Volgens Vader moeten er op korte termijn tienduizend woningen bij voor deze groep mensen. ”Met de onlangs gepresenteerde miljoenennota gaat vrijwel iedere Nederlander er op vooruit. Aan deze groep mensen wordt niet gedacht”, aldus Vader in een interview op NPO Radio 1. “De woningen mogen heel simpel zijn. Al zijn het containers of kleine kamers, zolang ze er maar komen.” De druk bij opvangcentra van het Leger Des Heils neemt zonder maatregelen alleen maar toe.

Twijfels
Ook Erik Claus doet een beroep op de politiek. Hij zwierf tien jaar lang door Nijmegen en kent het leven als dakloze maar al te goed. ”Als je dit probleem onder controle wilt krijgen moet je eerst stoppen met bezuinigen. Deze groep mensen heeft maatwerk nodig. Daar is echt een zak geld voor nodig.” Toch betwijfelt hij de oprechtheid van het Leger Des Heils. ”Ze weten heel goed dat die woningen er niet gaan komen. Op die manier kunnen ze straks zeggen: we moeten er geld bij hebben voor opvang. Dat is puur eigen belang.” Ook vindt hij alleen woningen niet de oplossing. ”Daar komt ook nog een hele hoop zorg bij kijken.” Volgens Claus kennen we in Nederland veel meer daklozen dan het CBS ons doet geloven, hij schat het aantal dak- en thuislozen op honderdduizend mensen in ons land.

Andere tekorten
De politiek heeft nog niet duidelijk gereageerd op de oproep van het Leger Des Heils. SP’er Farshad Bashir maakte zich eerder al boos over het tekort aan sociale huurwoningen in Nederland. Hij verbaasde zich over de vele sociale huurwoningen die worden verkocht. Bovenop het tekort aan deze huurwoningen komt nu ook nog de oproep van het Leger Des Heils. Het is nog maar afwachten of er dus ook echt wat met de oproep gedaan gaat worden.

Nederland zet zich in
Er zijn gelukkig wel veel lokale initiatieven voor dak- en thuislozen. In Enschede wordt de Shelter Suit gemaakt. Een water- en winddicht pak voor daklozen. Met hulp van Syrische vluchtelingen proberen ze het leven op straat dragelijker te maken. ”We worden gesteund door veel sponsoren die alles financieren. Zo kunnen we de pakken helemaal gratis aan daklozen geven”, aldus de oprichters. Ook in Utrecht wordt gewerkt aan een beter bestaan voor daklozen. Kristy van Lammeren en Tanja Hagen willen de app Give Me Shelter op korte termijn gaan lanceren. Ze vertellen over het initiatief waarmee geld geven aan daklozen makkelijker wordt.