De week tegen het pesten is alweer ten einde. Tijdens deze week werd er aandacht besteed aan pestgedrag. Vaak gaan de pestverhalen over kinderen op de basis- en middelbare scholen. Het pestgedrag gaat echter verder op latere leeftijd. Pesten op de werkvloer is een taboe waar nog niet veel aandacht aan besteed wordt. Het herhalende ongewenste gedrag is iets wat mensen kapot kan maken. De nieuwsredactie zocht uit hoe het zit bij pesten op de werkvloer.

Hoe ontstaat pesten precies? Waar komt het vandaag? Socioloog en pedagoog Mieke van Stigt schreef het boek: Alles over pesten. In dit boek schrijft ze aan de hand van wetenschappelijke inzichten binnen verschillende vakgebieden waarom volwassenen en kinderen pesten. Ze vertelt dat de oorzaak van het pesten niet zo zeer bij het kind ligt, maar dat er nog veel meer factoren meespelen. In het onderstaande filmpje verteld ze over het boek en over het pestgedrag van volwassenen op de werkvloer.

Een bekend pestverhaal komt van André Hostink. De 53-jarige man werd weggepest bij de gemeente Kampen en zit nu zonder baan thuis. Hij vertelt zijn verhaal om meer aandacht te krijgen voor het probleem. André over het gepest, zijn strijd ertegen en over zijn collega’s, die zijn leven tot een hel maakten.


Zelfreflectie en feedback oplossing tegen pesten 

Bijna acht procent van alle werknemers in Nederland wordt gepest. Vaak zitten deze mensen vast en weten zij niet hoe ze uit de situatie kunnen komen. Ferdinand Aukes is trainer en coach bij het bedrijf InnerQi en leert bedrijven om met dergelijke situaties om te gaan.

“In teams kan het voorkomen dat er op een gegeven moment niet meer zoveel vertrouwen is”, vertelt Ferdinand. “Onderlinge irritaties die spelen, mensen die negatief met elkaar omgaan en dat leidt tot pestgedrag. Ik merk daardoor dat mensen terughoudend en angstig worden, met tegenzin naar het werk gaan en daarvan stress hebben. Bedrijven komen naar ons omdat ze toch zien dat er iets niet goed gaat op de werkvloer. Ze merken de conflicten op, zien de werkmotivatie omlaag gaan en dat er ziekteverzuim ontstaat.”

Confronterend, maar duidelijk

Sinds 2003 geeft Ferdinand Aukes NLP trainingen. “NLP staat voor Neuro Linguïstisch programmeren en hierbij leer je inzicht te krijgen in de eigen communicatie. Hierdoor kunnen collega’s binnen een bedrijf zich beter afstemmen op elkaar.” Daarnaast geeft hij ook trainingen met paarden. “Deze dieren vertalen letterlijk de lichaamstaal van mensen. Ze zijn heel bewust van de non-verbale communicatie en daardoor kunnen zij mensen spiegelen. Dit kan enorm confronterend zijn, maar het maakt ook veel duidelijk.”

Lichaamstaal

Wat bedrijven vaak nodig hebben is vertrouwen, respect, gelijkwaardigheid en ze moeten leren om zich kwetsbaar opstellen. Een voorbeeld bij de NLP cursus is de volgende oefening: mensen gaan voor de groep staan zoals ze er altijd bij staan. Collega’s geven feedback op de lichaamstaal. Hoe staat de persoon daar, wat voor houding heeft deze persoon enzovoort. Door deze tips en feedback kan deze persoon sterker in zijn schoenen komen te staan.

Bij een paardentraining is het de bedoeling dat de persoon contact maakt met het paard. Bijvoorbeeld door het paard op afstand houden.

Bron: Innerqi.

Oplossen van pestgedrag

“Goede communicatie is het belangrijkste wat ik wil aan mensen meegeven. Als slachtoffer kun je in de slachtofferrol gaan zitten, maar dat zal je niet verder gaan helpen. Je kunt wel wachten totdat je leidinggevende het oplost of dat anderen het voor je gaan oplossen, maar in veel gevallen gaat dat niet gebeuren. Jammer genoeg heeft niet iedereen zelfvertrouwen vanuit huis meegekregen en dan is het de bedoeling om zelf op zoek te gaan naar een manier om jezelf te weren tegen pestgedrag. Dat is het doel van onze trainingen.

De directeur en zijn dominantie

Eén gebeurtenis is Ferdinand bijgebleven. “Enige tijd geleden nam een directeur van een bedrijf deel aan een paardentraining. Hij gaf aan dat hij niet echt problemen had met de communicatie maar uiteindelijk was er wel één dingetje: zijn secretaresse dook altijd onder de toonbank als hij er aan kwam gelopen. Hij heeft uiteindelijk een training gehad met een paard en ik zag aan zijn lichaamstaal dat hij heel dominant over wilde komen. Het paard hield er niet zo van en daardoor werd hij wild en onrustig. De man moest leren om meer ruimte te geven en te investeren in de relatie. Dat heeft hij gedaan, ook bij het paard en het dier liep daarna makkelijk met hem mee. Hij heeft het verhaal aan zijn secretaresse verteld en de hele verstandhouding is daardoor veranderd.” Volgens Ferdinand is de houding van deze directeur onbewust pestgedrag. “Ik geloof niet dat de secretaresse voorheen positief naar haar werk is gegaan.”