Vijf jaar voor je havodiploma gezwoegd en net een zesje halen op je eindexamen. Tijd voor de volgende fase in je leven: studeren. En als het even kan, ga je je droomopleiding volgen. Maar dan is daar de numerus fixus, de methode die de ‘steady zesjes’ filtert.

Numerus Fixus

Numerus Fixus is een methode om studenten te selecteren voor een opleiding. Dit kan op de volgende drie manieren: Centrale selectie, decentrale selectie en directe plaatsing. Bij een centrale selectie vindt er een loting plaats. Met een hoger cijfer heb je een grotere kans.  Heb je bij je eindexamen een 8 of hoger dan ben je direct geplaatst. Bij een decentrale selectie kiest de hogeschool of universiteit zelf wie ze toelaten.

Numerus fixus can’t fix us

Echter vindt een daling plaats van hbo-opleidingen met een numerus fixus. Dat meldde metro. Aan de eigenaren van de ‘non-cumlaudecijfers’ is dus gedacht. De numerus fixus is voor opleidingen een tijdrovend proces om nieuwe studenten te selecteren. Daarom neemt bijna de helft van de hbo-opleidingen afscheid van deze methode.

Afgestudeerde vwo’ers krijgen voor nu nog wel vaker met de numerus fixus te maken. De daling is namelijk nog niet duidelijk zichtbaar bij wo-opleidingen. Maar ze zijn er wel; universiteiten die de numerus fixus achterwegen laten. Tilburg University hanteert alleen voor de opleiding Economics International Business Administration nog een numerus fixus. Volgens Tieneke Bennema, woordvoerder van College van Bestuur, komt deze komt volgend jaar ook te vervallen. Alle andere opleidingen op de universiteit zijn numerus fixus-vrij. “Omdat we het belangrijk vinden om goede gemotiveerde studenten aan te trekken, vragen we hen om een CV en motivatiebrief mee te sturen met hun diploma. Toelating vindt dan plaats op basis van een totaalbeeld van het student.”

Het uitgangspunt van de Tilburgse universiteit staat gelijk aan het statement van minister Bussenmaker in 2014, waarin ze aangaf dat ze betere match tussen student en opleiding zou willen zien als gevolg van de wetswijziging.