Greenpeace heeft na jarenlange onderhandelingen met IOI Loders Croklaan besloten om hardere middelen te gebruiken om het bedrijf tot verbetering aan te zetten. IOI wint voor allerlei doeleinden palmolie ten koste van delen van het Indonesisch Woud. Door deze winning zijn er ieder jaar duizenden mensen- en dierenlevens in gevaar.

Dinsdagochtend wierp Greenpeace een blokkade op voor de ingang van IOI. Door deze blokkade konden er geen vrachtwagens met goederen meer het terrein op en af. Ook via het water was het terrein van het bedrijf onbereikbaar, hier zorgden de boot van Greenpeace en demonstrante te kano voor. Meike Rijksen, campagneleider van Greenpeace, zegt “Sinds 2008 zijn we in gesprek met IOI. Tijdens deze gesprekken probeerden we tot overeenkomsten te komen om ervoor te zorgen dat IOI meer rekening gaat houden met het klimaat. Helaas hebben deze gesprekken nooit tot duidelijke afspreken geleid. Dit jaar heeft het bedrijf een tijdje hun duurzaamheidscertificaat verloren. Dit was voor ons de druppel. Daarom zijn we over gegaan tot deze actie.”

1
Bron: Greenpeace

2
Bron: Greenpeace

Nilus en Bowo zijn twee Indonesiërs die getroffen zijn door de bosbranden. Zij komen uit het gebied waar IOI delen van het bos platbrandt voor zijn palmboomplantages. Zij zijn speciaal voor deze demonstratie naar Nederland gekomen.

3
Bron: Greenpeace

Het uiteindelijke doel van de demonstratie was dat wat nooit met gesprekken lukte: IOI zo ver krijgen om een publieke verklaring te ondertekenen. Echter dit weigerden ze. In deze publieke verklaring stonden afspraken als ‘IOI zal niet meer werken met leveranciers die zich niet houden aan de milieueisen’. Rond vier uur gaf de burgemeester bevel aan de politie om de blokkade op te heffen.

4

Reactie IOI

IOI reageert, na een intensieve periode van overleg met belanghebbenden, met een herziende versie van haar herziene Sustainable Palm Oil Policy (SPOP) en de Sustainability Implementation Plan (SIP). Uit hun statement: “Het herziene beleid bevestigt onze verplichtingen aan non-ontbossing, geen planten op veen, zero-bosbranden op elke nieuwe aanplant en opnieuw planten evenals het rijden sociaal-economische ontwikkeling van de gemeenschappen. Het introduceert ook nieuwe verplichtingen op veengronden landschapsbeheer en bescherming, verbeterde brandpreventiemaatregelen enz. Een belangrijk element is dat we ervoor zullen zorgen dat onze leveranciers zich houden aan dezelfde verplichtingen duurzaamheid als ons.”

Greenpeace reageert op statement IOI

Greenpeace vind de reactie van IOI maar zwak: “De officiële reactie van IOI op het rapport van Greenpeace dat uitgebreide ontbossing en mensenrechtenschendingen in de goederenaanvoer blootlegt leggen naast zichzelf neer. In plaats van het annuleren van contracten met leveranciers in grove schending van haar beleid, blijft het bedrijf beslissende acties ontwijken en wacht het op anderen om de eerste stap te zetten. Ondanks het feit dat het één van de grootste palmolie bedrijven in de wereld is, portretteert IOI zichzelf als vrijwel machteloos en lijkt het alleen maar tijd proberen te rekken” aldus Annisa Rahmawati, campagneleidster bij de bescherming van het Indonesische woud. IOI beweert dat de analyse van Greenpeace, dat het hebben van een non-ontbossingsbeleid op zichzelf niet voldoende is om bossen te beschermen of sociale rechtvaardigheid te garanderen in de goederenaanvoer van het bedrijf. Maar in plaats van het nemen van krachtige initiatieven zoals het schorsen van de leverancier, zoekt het nog meer contact met partners uit de industrie, zonder verwachtingen over wat deze discussies moeten opleveren.

 5

Greenpeace concludeert dat, tenzij IOI is bereid om deze beslissende, meetbare acties te ondernemen om de goederentoevoer op te schonen, haar inzet voor ‘gebruik maken van haar stem en invloed’ zinloos is. Het nalaten is een verraad van de miljoenen mensen die elk jaar getroffen worden door conflicten in het land, dwangarbeid, en vervuiling door bosbranden als gevolg van de acties van de IOI en haar leveranciers.