FIFA heeft afgelopen week bekendgemaakt dat de werkgroep tegen racisme is opgeheven. Alle projecten lopen en de voetbalbond vindt dat ze genoeg aan het wereldwijde probleem heeft gedaan. De KNVB is benieuwd naar de effecten in de toekomst van deze projecten.

Volgens Bram Groot, persvoorlichter bij de KNVB, komen er in Nederland niet veel incidenten voor. “Ieder incident is er natuurlijk een te veel. Clubs en/of spelers die iets vervelends meemaken op het veld vragen wij dit te melden zodat we hier iets tegen kunnen doen.”

De KNVB zet zich op verschillende manieren in tegen racisme en discriminatie in de sport. Bram Groot licht toe: “Omgaan met diversiteit is onderdeel geworden van trainers- en arbitrageopleidingen.” Tijdens deze trainingen leren scheidsrechters en trainers hoe ze om moeten gaan met verschillende soorten voetballers . Naast deze standaard trainingen worden er scholingsdagen georganiseerd voor de eigen medewerkers en procesbegeleiders van de KNVB; tijdens de laatste scholingsdag  zijn er zestig projectbegeleiders bijgeschoold over acceptatie en diversiteit.

Ook in het amateurvoetbal worden maatregelen genomen. Zo wordt er een Challenge Day (het programma Over De Streep) georganiseerd, wat voor meer onderling begrip en minder uitsluiting onder de jongeren moet zorgen. Dit houdt in dat de voetballers met elkaar praten over persoonlijke dingen die spelen in het leven van de jongeren.

En als discriminatie dan toch nog voorkomt worden er harde maatregelen genomen. Zo kan een scheidsrechter veldverwijdering kopen. Voor de voetballers onderling staat er een uitsluiting van zes tot en met tien wedstrijden op.

“Voetbal is een afspiegeling van de maatschappij en dit probleem vraagt dan ook een brede maatschappelijke aanpak,” aldus Bram Groot.