Bij veel paardenevenementen zijn er speciale springwedstrijden voor vier- en vijfjarige paarden, ook bij het grote paardenevenement Geldrop Hippique. Maar of het goed voor het dier is om vanaf zo’n jonge leeftijd al te springen, wordt wel eens in twijfel getrokken. Dit aangezien de dieren tot hun zevende levensjaar kunnen doorgroeien en gemakkelijk overbelast of geblesseerd raken. In het onderstaande audiofragment wordt door verschillende experts uitgelegd wat zij over de kwestie denken en wat de paardensport zelf al doet om de jonge dieren tegemoet te komen.

springen