Studenten die stage lopen in verpleeghuizen zouden te vaak ingezet worden voor taken die eigenlijk voor vaste krachten zijn bedoeld. Dertig procent van de ouderen vindt dat er te veel tijdelijk personeel is of personeel dat niet goed is opgeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie onder 22.984 bewoners van verpleeghuizen.

Door: Iris Hendriks & Daniëlle Rewinkel

Ouderen geven aan dat er te vaak andere mensen aan hun bed staan, soms lang moeten wachten voor ze geholpen worden op het toilet en er te weinig tijd is voor een praatje. Ook geven zij aan dat personeel soms onvriendelijk en ongeïnteresseerd overkomt.

Niet bekwaam

Door de bezuinigingen in de zorg is er personele onderbezetting, hierdoor worden stagiaires vaak ingezet voor taken waar zij nog niet bekwaam voor zijn. Toch is het gemiddelde rapportcijfer dat bewoners aan verpleeghuizen geven een 7,85. Opvallend is ook dat het contact met personeel het hoogst wordt gewaardeerd, gevolgd door de kamer en het eten.

Stagiaires moeten altijd onder toezicht staan van een begeleider om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Vanuit school worden ze gecoacht door een stageconsulent en vanuit de stageplek worden ze in de gaten gehouden door de praktijkopleider. Ondanks het toezicht dat er ‘is’ hebben veel stagiaires soms het gevoel dat ze aan hun lot overgelaten worden. Dit is niet alleen vervelend voor de stagiaires zelf, die hier vaak onzeker door worden, maar ook voor de ouderen.

Verhaal erachter

“Bewoners vinden het zeker niet fijn dat er drie keer per dag iemand anders aan hun bed staat, maar zien wel dat de werknemers hun best doen er proberen aardig te zijn,” zegt Thom Meens, persvoorlichter Patiëntenfederatie. “Het rapportcijfer zelf zegt eigenlijk ook niet zoveel. Het gaat vooral om het verhaal erachter, hoe bewoners zich voelen in zo’n verpleeghuis. De ouderen kregen standaardvragen, naar aanleiding daarvan werd er doorgevraagd en kwam dit aan het licht,” zegt Meens.

Grote verschillen

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er veel grote verschillen zijn. Bij verpleeghuizen waar alles in orde is, is de tevredenheid groot en de waardering hoog. Bij verpleeghuizen waar de kwaliteit minder is, zien bewoners ook de kwaliteit van hun leven achteruit gaan.

Hieronder vind je wat feiten en cijfers uit het onderzoek van de Patiëntenfederatie.

Intensievere zorg

Doordat de ‘Wet Langdurige Zorg’ de ‘Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’ heeft vervangen, wonen ouderen nu langer thuis. Gevolg is dat de ouderen die in een verpleeghuis gaan wonen, intensievere zorg nodig hebben. Verpleeghuizen zijn hierop meestal onvoldoende voorbereid en hebben hun medewerkers niet omgeschoold om hiermee om te gaan.

Stagiaires geven zelf ook aan onvoldoende begeleid te worden. Doordat sommige verpleeghuizen kampen met onderbezetting, hebben vaste krachten het druk. Hierdoor gaat de kwaliteit van de begeleiding van de stagiaires achteruit. Stageconsulenten van mbo- en hbo-scholen geven aan hun studenten zo goed mogelijk voor te bereiden en te begeleiden op hun stage.