Dat er de afgelopen jaren flink bezuinigd is op cultuur zullen velen die zich enigszins met de sector bezighouden wel gemerkt hebben. Ronald Plasterk begon er acht jaar geleden mee en Halbe Zijlstra deed er vier jaar terug nog een schepje bovenop. Inmiddels heeft de regering het op de provincies en gemeenten afgeschoven, maar dat maakt de bezuinigingen er niet minder op.

Bezuinigingen zijn nou helaas eenmaal nodig, maar op cultuur wordt wel heel veel bezuinigd door gemeenten en provincies. De voornaamste reden is dat de inkomsten van het gemeente- en provinciefonds teruglopen en het dan het makkelijkste is om op cultuur te bezuinigen, aldus een rapport van de rijksoverheid uit 2011.

Dat er door teruglopende inkomsten van de provincie bezuinigd wordt is ook in Zeeland het geval. ‘‘Zeeland draait op energie van DELTA’’, vertelt Willem Kniknie, directeur van Muziekpodium Zeeland. ‘‘De meeste gedeputeerden uit de provincie kregen dividend, winstdeling dus, van die grote energiefirma, en uit die winst betaalden ze de cultuur. De afgelopen tijd ging het slecht bij DELTA, waardoor er geen inkomsten meer waren bij de provincie. Toen moesten wij dus ook aan de bezuinigingen gaan geloven’’, vertelt hij. Hoe het toen verder moest met Muziekpodium Zeeland hoor je in het onderstaande audiofragment.

Ook in Brabant hebben de bezuinigingen gevolgen. Zo besloot het college van B&W in Oisterwijk in 2014 om de subsidie aan het factorium (de muziekschool) en de muziekverenigingen stop te zetten. In 2015 werd het factorium daarom opgeheven. Wel besloten een aantal muziekleraren onder de naam Popwise een doorstart te maken.

Hoe het verder zal gaan met de culturele instellingen in Nederland is onduidelijk want de bezuinigingen bij gemeenten en provincies zijn nog niet voorbij. Wel maakte het rijk tijdens Prinsjesdag bekend dat ze tien miljoen euro extra vrijmaken voor cultuur. De toekomst zal dus uitwijzen tot in hoeverre het culturele landschap in Nederland blijft bestaan.