Nadat een gepeste jongen uit Heerlen vorige week zelfmoord pleegde, is het duidelijk dat pesten nog steeds een groot probleem is op scholen. In 2016 zegt nog steeds acht procent van de middelbare scholieren gepest te worden. Een mogelijke oplossing is om aankomende docenten voor te bereiden op pestgedrag in de klas. Maar werken deze lessen voldoende?

Patricia Bolwerk, trainer bij stichting ‘Stop het pesten nu’, is van mening dat leraren in opleiding te weinig lessen krijgen om het pesten te kunnen voorkomen. ´´We krijgen vaak berichtjes van studenten van de lerarenopleiding met vragen over hoe ze met het pesten moeten omgaan. Hieruit blijkt dat er nog steeds veel vraag naar is.´´ De stichting geeft zelf geen lessen aan aankomende docenten. ´´Dat is de taak van de opleidingen. Zij moeten studenten voorbereiden op hun toekomstige baan en alles wat daarbij hoort.´´

Studenten

Op de Fontys Lerarenopleiding Tilburg worden deze lessen wel gegeven. Het vak algemene professionele vorming biedt een module veiligheid. Daar zit EHBO in maar er wordt ook aandacht besteedt aan pesten. Christy Boschman is eerstejaarsstudent aan de Fontys lerarenopleiding. Ze heeft nog geen lessen gehad maar ziet het nut er zeker van in. ´´Ik kan me voorstellen dat het nuttig is om als leraar te weten wat je moet doen in zo’n situatie.´´

Daniëlle van de Wijer is ook student aan de Fontys lerarenopleiding. Ze zitten in het tweede jaar aardrijkskunde en hebben al meerdere lessen over pesten gehad. In die lessen krijgen ze vooral theorie en casussen maar geen praktijklessen. De uitleg alleen vindt Daniëlle te weinig. ´´Als je voor de klas staat en er wordt gepest in de klas reageer ik toch waarschijnlijk anders dan we hier leren. Op de stageplekken mogen we ook nog niet meekijken met het behandelen van probleemkinderen en slachtoffers van pesters. Daar zijn we nog niet bevoegd voor.´´