Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft de media voor de gek gehouden door middel van een hoax. Eerder deze week stelde LAKS zich nog verkiesbaar voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar dit blijkt nepnieuws te zijn. Volgens de LAKS voorzitter, Sven Annen (18), moest er iets gebeuren. “De actie was een noodmiddel.”

Het LAKS vraagt met deze actie om betere kwaliteit van het onderwijs. Volgens het Aktie Komitee wordt er op het middelbaar onderwijs te veel gefocust op slagingspercentages en worden scholieren te veel gezien als product. Annen geeft aan dat het verspreiden van nepnieuws een laatste redmiddel is. “We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om aandacht te vragen voor de problemen binnen het onderwijs. Aangezien er ondanks deze pogingen te weinig gedaan wordt door de politiek, hebben we voor een hoax gekozen.

“Door de actie hebben we veel aandacht gecreëerd voor de problemen binnen het onderwijs. Ook hebben we al een aantal afspraken kunnen maken met politici om te praten over de problemen.” Volgens Annen is de actie hierdoor succesvol. De LAKS-voorzitter is zich ervan bewust dat het verspreiden van nepnieuws een extreem middel is. “De media zijn boos op ons en dat valt te begrijpen. Toch hopen wij dat mensen onze organisatie serieus blijven nemen. De actie was nep maar de problemen zijn wel serieus.”

Het LAKS heeft de actie vanuit het bestuur georganiseerd en was er al maanden mee bezig. Of ze met deze actie wel concrete resultaten zullen boeken is niet zeker.