Tweede Kamerleden van D66, PvdA en GroenLinks hebben een wetsvoorstel ingediend voor de bescherming van transgenders en interseksen. De wet heeft als doel om deze groepen te beschermen van discriminatie. Maar wat gaat deze wet precies veranderen?

Afgelopen zondag presenteerden Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Keklik Yücel (PvdA) het wetsvoorstel. Het moet een aanpassing worden in de Algemene wet gelijke behandeling (Awbg). Deze wet verbiedt verschillende vormen van discriminatie. De bedoeling van het voorstel is dat de termen “geslachtskenmerken”, “genderidentiteit” en “genderexpressie” worden toegevoegd aan de wet om discriminatie op deze gronden te verbieden. Deze termen staan er nog niet in, maar de termen “geslacht” en hetero- of homoseksuele gerichtheid” wel. Het doel van deze wet is om mensen die zich niet thuis voelen in het standaard man-vrouw plaatje te beschermen. Zo zou je als transgender persoon je kunnen beroepen op deze wet als je bij een sollicitatie wordt afgewezen op je geslachtsidentiteit.

“Veel transgenders hebben problemen op de arbeidsmarkt Het is moeilijker voor hen om te solliciteren,” vertelt een woordvoerder LGBT-informatiepunt Switchboard. “Transgenders worden over het algemeen gepest, en ze hebben moeite met het vinden van mensen die ze begrijpen. We hopen dat deze wet niet alleen discriminatie vermindert, maar dat mensen ook bewuster worden over hoe het is om transgender te zijn.”

Belangenorganisaties

LGBT-belangenorganisaties COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland vertellen op hun websites blij te zijn met dit wetsvoorstel. Het COC roept andere politieke partijen op om ook hun steun voor het wetsvoorstel uit te spreken. TNN is blij dat de Tweede Kamer oog heeft voor discriminatie tegen transgenders en intersekse personen, maar hoopt dat meerdere partijen zich aansluiten bij de strijd tegen discriminatie.

Foto: Ted Eytan