Rijkswaterstaat verwacht dat de Maas tussen Sambeek en Graven maandagochtend om 8.00 uur weer bevaarbaar is voor schepen met beperkte diepgang. Later die dag hoopt Rijkswaterstaat het waterpeil op normaal niveau te hebben zodat het kanaal weer voor alle schepen bevaarbaar is.  

Rijkswaterschap is al sinds 29 december bezig met herstelwerkzaamheden nadat een binnenvaarttanker de stuw bij Graven ramde. “We zijn nu nog bezig met het ophogen van de nooddam. Dit doen we op plaatsen waar de dam nog zwak is. Ook zijn we bezig met het aanbrengen van folie om de dam volledig waterdicht te maken,” aldus een woordvoerder. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond, kan de instantie het waterpeil weer laten stijgen.

Volgens Rijkswaterstaat verlopen de werkzaamheden volgens planning. Cijfers over de toegebrachte schade aan de dam zijn nog niet bekend. “Nadat de nooddam volledig waterdicht is, kunnen we de geramde stuw droogleggen. Hierna kunnen we pas een inschatting maken over de kosten van de toegebrachte schade.”

Door de aanvaring zijn omliggende woonboten scheef gaan liggen, hierdoor moet het waterpeil langzaam tot het normale niveau worden teruggebracht. Binnenvaartschepen moeten tot maandag omvaren via de sluis bij Graven.