Jongeren geen idee van risico internet

Door impulsief gedrag zijn jongeren niet in staat om de risico’s van het internet in te schatten. Daardoor blijft sexting een groot probleem. Vooral kinderen tussen de 12 en 17 jaar zijn hier het slachtoffer van.

Stefan Bogaerts, hoogleraar forensische psychologie op de universiteit van Tilburg, vertelt dat jongeren nog aan het begin zitten van het ontwikkelen van de hersenen. “De frontale kwab is op jonge leeftijd nog niet doorontwikkeld. Hierdoor reageren ze impulsiever en dat is logisch.”

Jongeren zijn tegenwoordig erg snel met internet en social media. “Ze zijn zich niet bewust van het risico dat internet met zich meebrengt. Er zijn altijd duistere figuren aan de andere kant van de lijn.” Een tweede is dat ze minder in staat zijn om de gevolgen in te schatten. “Ze vergeten vaak dat een foto of filmpje niet meer van het internet gewist kan worden. Het staat dan levenslang online”, zegt Bogaerts. “Er zijn nu al wel apps die met veiligheidsmaatregelen komen, zodat het makkelijker wordt om bijvoorbeeld een foto terug te halen.”

Seksuoloog Henriette Schoones zegt dat er uit onderzoek van Sense blijkt dat bijna 60 procent van de jongeren tot 25 jaar wel een een naaktfoto of filmpje heeft ontvangen. Bijna 23 procent geeft aan weleens een filmpje of foto van zichzelf te hebben gemaakt, 18 procent heeft hier achteraf spijt van. Driekwart van de jongeren stuurt ontvangen foto’s en filmpjes door naar andere social media.

“Het feit dat jonge meiden aan sexting doen, heeft volgens mij niet zo te maken met het ontwikkelen van het lichaam, maar op verzoek van een vriendje. Het zijn onderzekere meisjes, meestal met een laag zelfbeeld die bang zijn hun vriendje kwijt te raken”, zegt Schoones. “Vanuit mijn praktijk zie ik met name meisjes tussen de 15 en 17 jaar die door sexting psychische schade hebben opgelopen. Ze kampen met angst en depressieve klachten.”

De gevolgen van sexting kunnen een negatieve invloed hebben op de seksuele ontwikkeling van jonge meisjes. Ook ouders kunnen invloed uitoefenen op hun kind. “Je moet wel een open houding hebben over seksualiteit in het algemeen. Oordeel niet en laat je niet negatief uit over sexting maar vraag aan het kind wat hij/zij van sexting vindt. Als het kind seksueel getinte beelden wil versturen, vraag dan waarom en vertel wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Praat ook over grenzen aangeven. Zodat het kind niks doet waar het zelf niet achter staat.”

Volgens een recente Belgische studie van Universiteit Antwerpen, blijkt dat er een terugval is van accounts bij jongvolwassenen. Ze ondervroegen meer dan 500 Facebookgebruikers om te weten te komen hoe verschillende leeftijdsgroepen online privacy benaderen. “Adolescenten zijn zich meer bewust van de consequenties. Zij zeggen hun accounts op omdat ze het niet meer relevant vinden. En zich meer bewust zijn van privacy op bijvoorbeeld Facebook”, vertelt de hoogleraar.