TILBURG – De rechtbank in Den-Haag heeft woensdagmorgen besloten dat de Q-koortspatiënten geen schadevergoeding krijgen toegewezen. Ruim driehonderd patiënten hadden zich gegroepeerd om te vechten om deze vergoeding te ontvangen van de Nederlandse staat.

In de ogen van de patiënten was het economisch belang van het behouden van geitenhouderijen belangrijker dan het bestrijden van Q-koorts.

Tussen 2007 en 2011 beleefde Brabant een grote piek van het aantal Q-koortspatiënten. De slachtoffers zijn van mening dat de overheid te lang heeft gewacht met het nemen van maatregelen, nadat de ziekte in 2007 uitbrak op een Brabantse geitenboerderij. Vanwege het trage handelen eisten de gedupeerde vandaag een schadevergoeding voor de door de ziekte opgelopen schade.

De rechter heeft woensdagochtend echter besloten om geen schadevergoeding uit te keren aan de slachtoffers. Het verliezen van deze zaak wil nog niet het einde betekenen van de strijd voor een vergoeding. De advocaten hebben eerder laten weten dat ze in hoger beroep zullen gaan wanneer ze zouden verliezen.

Infectieziekte
Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen wordt overgebracht en is niet van mens op mens overdraagbaar. De grootste bron van besmetting in Nederland zijn melkgeiten en melkschapen. De ziekte is op te lopen door het inademen van lucht waar de bacterie in zit. Dit gebeurt vooral tijdens de lammerperiode. Dit is de periode van februari tot en met mei waarbij de voortplanting van schapen en geiten plaatsvindt. De ziekte komt vooral in het zuiden van Nederland regelmatig voor.

Het gros van de mensen met Q-koorts heeft geen klachten. Wanneer er wel klachten zijn, hebben mensen vaak een griepachtig ziektebeeld. De epidemie kan ook een ernstiger verloop hebben. De ziekte kan dan in korte tijd beginnen met hoge koorts, heftige hoofdpijn, longontsteking met droge hoest en een pijn op de borst. Ziekteverschijnselen treden gemiddeld twee tot zes weken na besmetting op. Het kan ook tot een chronische infectie leiden. Er ontstaat dan vaak een ontsteking aan het hart.