“Pas rond de 25 jaar is de ontwikkeling van het bewustzijn in het brein volledig ontwikkeld.” Dit is volgens Ivanka van der Veeken, de projectleider van Think Before You Drink, de verklaring voor de uitkomst van het CBS rapport leefstijl jongvolwassenen. Uit dit rapport blijkt dat jongvolwassenen een ongezondere leefstijl hebben dan mensen van boven de 25.

Volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) drinken, roken en blowen mensen tussen de 18 en 25 jaar het meest. Deze bevolkingsgroep zou volgens het CBS aanzienlijk minder bezig zijn met hun gezondheid. Zo wordt er volgens het rapport bij ruim 11 procent meer jongvolwassenen gerookt dan bij mensen van boven de 25. Ook drinken er 5 procent meer jongvolwassenen regelmatig alcohol. 23,2 procent van de jongeren geeft aan wel eens te blowen, dit terwijl het percentage boven de 25 jaar op 4,9 procent ligt.

Think Before You Drink is een regionale alcoholpreventie-aanpak van GGD Brabant Zuid dat zich inzet om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Projectleider Ivanka van der Veeken geeft aan dat de frontale hersenkwab bij jongvolwassenen nog niet volledig is doorontwikkeld. “De frontale hersenkwab speelt een rol in het beoordelingsvermogen, de impulscontrole en het vermogen om problemen op te lossen. Jongvolwassenen zijn zich vaak niet bewust van de gevolgen van het gebruik van schadelijke middelen. Dit verklaart waarom jongeren het niet zo nauw nemen met hun gezondheid.”

Ook spelen omgevingsinvloeden volgens van der Veeken een rol bij het gedrag van jongvolwassenen. “Vaak studeren mensen binnen deze leeftijdscategorie, dit gaat vaak gepaard met een hoge alcoholconsumptie. Rond deze leeftijd wordt men ook steeds minder afhankelijk van ouders en dat kan er toe leiden dat jongeren minder remmen hebben.”

Think Before You Drink blijft zich inzetten om jongeren bewust te maken van de gevaren van alcohol. Dit doen ze onder anderen door middel van voorlichting en het beschikbaar stellen van blaastest apparatuur.