Sinds 2009 is het aantal dakloze mensen met 74% gestegen. Het waren er toen nog 13.000, in 2016 staat de teller op 30.500. Dat er meer dak- en thuislozen bijkomen is al een probleem op zich, maar de markt van vraag en aanbod voor deze mensen groeit niet snel genoeg mee. Dagelijks slapen er nog mensen op straat omdat opvangcentra maar een maximale capaciteit hebben die niet overeenstemt met het aantal benodigde plekken.

Sheltersuits

“Het is allemaal begonnen met een tragisch ongeval,” verteld Youp Meek, assistent manager van stichting Sheltersuit. “Bas was modeontwerper. De vader van een vriend van hem overleed op straat aan de gevolgen van onderkoeling. Het was één graad te warm om de nachtopvang in te mogen.” Toen Bas dit hoorde wist hij dat, met zijn achtergrond in de mode, hij hier iets mee moest doen. Samen met zijn vriend Alexander richtte hij de stichting op.

Niet alle daklozen kunnen opgevangen worden in een dag- of nachtopvang, daarom is het belangrijk dat er andere manieren worden bedacht om het de mensen op straat ‘makkelijker’ te maken. Sheltersuit is een van die manieren. Het is een waterdichte jas die getransformeerd kan worden in een slaapzak. Deze worden gemaakt door een team van vrijwilligers, daklozen, werklozen en vluchtelingen. “Door iedereen een kans te geven om hieraan mee te werken hopen we niet alleen iets te doen voor daklozen, maar ook andere mensen weer zin in het leven te laten krijgen”, vertelt Youp.

Het is niet de bedoeling dat daklozen die beschikken over een Sheltersuit, niet meer naar een opvang gaan: “De jassen worden nu uitgedeeld via het Leger Des Heils. Wij zorgen dat zo’n opvang de suits ontvangt en ze dan kan geven aan mensen die ze nodig hebben. Hierdoor stimuleren wij ook het contact tussen daklozen en opvang.”

Waarom worden steeds meer jongeren dakloos?

(audio)

Het Kansfonds zet zich in voor meer samenwerking tussen instanties om kwetsbare groepen sneller te helpen. Zo zorgen ze dat dakloze jongeren sneller terecht komen bij de juiste hulp. Ook leiden ze ex-daklozen jongeren op tot ervaringscoach. In het onderstaande interview vertellen jongerenbegeleider Ton Feijen en ex-dakloze Kimberly hoe jongeren op straat eindigen.

Een andere opvang

Waar je bij de nachtopvang van het Leger Des Heils gescreend wordt bij binnenkomst, is dit niet het geval bij nachtopvang het Stoelenproject. Ze noemen zichzelf de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. Hier mag iedereen komen voor een veilige nacht, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt.

Het Stoelenproject wordt omschreven als een sobere opvang, maar aan liefde en warmte komen de daklozen hier geen tekort. “Ik noem ze ook wel mijn jongens en meiden”, verteld Annemieke van Bemmelen. Annemieke gaat over de vrijwilligerszaken binnen het stoelenproject, maar is voor de bezoekers een moederfiguur en aanspreekpunt.
“Het is hier een hotel, wij hebben het hier zo goed”, vertellen meerdere bezoekers. Elke avond komt er een groep vrijwilligers een tweedgangenmaaltijd koken, staat er warme koffie en thee en kunnen ze zich opfrissen.