Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bekend gemaakt dat de poeders bij de ‘Color runs’ gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Color runs zijn hardlopenwedstrijden waar kleurpoeder over de deelnemers wordt gegooid. De kans bestaat dat deelnemers last krijgen van luchtwegklachten of huid- of oogirritatie.

De organisatie van Color Run vertelt dat zij in die tien jaar dat ze de runs organiseert, nog nooit iemand heeft gehad met een luchtwegprobleem. Wat dat tegenspreekt is een verhaal in Vlissingen. In juni 2015 werden enkele vakantiehuisjes rood door het poeder dat van de Color run naar de huisjes over waaide. Een van de gezinnen heeft noodgedwongen een einde aan hun vakantie moeten maken, want hun dochter had astma en kreeg last van haar  .

Klachten

Het RIVM vindt het verbieden van de Color runs overdreven. Zij adviseert deelnemers om beschermende brillen en mondkapjes te dragen. Ook is het niet verstandig om het poeder in elkaars gezicht te gooien. Het RIVM heeft geen voorbeelden van irritaties bij deelnemers . Wel verwijzen ze naar een enquête van de Duitse Umwelt Bundesambt onder 160 deelnemers van een kleurpoederevenement. Tien procent gaf aan matige tot zware ademhalingsproblemen te hebben gehad en twintig procent had last van oogirritatie.

Chris Strous, voorzitter van Color the Forest (Breda), vertelt dat zij ook voorzorgsmaatregelen nemen. Zo kunnen deelnemers vrijwillig gebruik maken van mondkapjes en wordt er aanbevolen om een zonnebril te dragen. ‘Wij hebben de afgelopen jaren een drietal runs georganiseerd met over tweeduizend deelnemers en hebben nog nooit een klacht ontvangen van deelnemers met allergische reacties.’

Toch is er wel een stad die het advies van de RIVM van harte neemt. Tilburg organiseert dit jaar geen Color run meer. ‘De inschrijvingen bleven achter en nu blijkt het poeder ook nog eens gevaarlijk te zijn. De deelnemers zullen dit jaar door bekende Tilburgse gebouwen rennen. Soms moet je wat nieuws bedenken, dat houdt het leuk,’ aldus Shawn Vos, een van de organisatoren van Color The City.