Het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen kan voor sommige mensen een lastige opgave zijn, zeker voor verstandelijk beperkten. Bij mensen met een fysieke beperking, die zelf niet kunnen stemmen, mag er iemand ter ondersteuning mee het stemhokje in. Verschillende zorgorganisaties vinden dat dit recht ook moet gelden voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

De aanzet hiervoor komt niet zomaar uit de lucht vallen. Eind 2015 heeft het cliëntenplatform van Prisma Gehandicaptenzorg in Waalwijk, waar Sjoerd van Heesch lid van is, het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking goedgekeurd als maatstaf binnen de zorgorganisatie. “Daarin staat dat er gewerkt moet worden aan toegankelijkheid.”

Volwaardig burger
Rianne van Beurden, beleidsadviseur binnen Prisma Gehandicaptenzorg en projectleider van ‘Meer dan recht alleen’, zegt dat het één van de rechten is van Nederlanders om te mogen stemmen. “Op deze manier ben je volwaardig burger en neem je volwaardig deel aan Nederland. Daar hoort iedereen bij.” Verstandelijk beperkten kunnen hierdoor ook deelnemen aan een stuk van de maatschappij. “Het is een hele belangrijke boodschap die erachter zit. Daarom is het stemmen zo belangrijk.”

Nieuwsredactie sprak met Sjoerd van Heesch, beleidsadviseur Rianne van Beurden en secretaris Raad van Bestuur Leo Platschorre van Prisma Gehandicaptenzorg in Waalwijk, over de advisering en fraudegevoeligheid van begeleiding bij het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.