In tegenstelling tot eerder onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, wijst onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam uit dat er stoffen in het rubbergranulaat zitten die mogelijk gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Deze stoffen zitten in korrels van kunstgrasvelden. Een woordvoerder van wethouder Hans Kokke van de gemeente Tilburg vertelt hier meer over.

 ‘’Op de eerste plaats staat de veiligheid van onze inwoners hoog in het vaandel. Helaas kunnen we op dit moment geen maatregelen treffen omdat het belangrijk is om een lijn aan te houden.’’ Ze richten zich hierbij op het RIVM en vinden het belangrijk dat er een expertise op losgelaten wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met een landelijk niveau. ‘’Alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten bij de Vereniging Sport en Gemeente (VSG). Ook werken we nauw samen met de GGD, KNVB en de amateurclubs.’’

Het is belangrijk dat de gemeente nauw samenwerkt met deze instanties, zodat er een lijn wordt getrokken en zodat er een beleid wordt gevoerd. Gemeente Tilburg houdt de landelijke berichtgeving rondom dit onderwerp goed in de gaten. Hier is het RIVM leidend in.

‘’Onlangs hebben we een gesprek gehad met betrokken amateurclubs uit Tilburg. De KNVB en GGD waren hierbij ook aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat we één beleid aanhouden. Hierin is met de amateurclubs afgesproken dat er geen nieuwe kunstgrasvelden bij komen.’’

Vanavond zendt het Televisieprogramma Zembla, onder de naam ‘Gevaarlijk Spel’ het vervolg uit rondom de kunstgras discussie. Het RIVM en de Vrije Universiteit Amsterdam zullen hun conclusies verder toelichten. De VSG schaart zich achter de conclusies en bevindingen van het RIVM.