Wegens extra vraag naar BBL-werknemers vanuit Osse bedrijven wordt het leerproject ‘Kweekvijver logistiek’ van gemeente Oss vervangen door een BBL-opleiding. Op 6 februari haalde de tweede groep van twintig deelnemers het diploma Logistiek medewerker entree, ook wel niveau 2. Inmiddels het merendeel van die groep is begonnen met een betaalde baan of een vervolgopleiding.

Bij een BBL-opleiding werken de deelnemers vier dagen per week betaald, en gaan ze één dag per week naar school. Volgens de gemeente Oss is deze BBL-opleiding ook een erg goede kans voor statushouders.

Oss vergoedt naast de opleiding namelijk een stoomcursus in logistieke vaktaal, waardoor het voor de statushouders een laagdrempelige opleiding is. Verder heeft de gemeente Oss samen met bedrijven in de logistieke sector al genoeg BBL-banen gerealiseerd om te bewerkstelligen dat de allochtone en autochtone deelnemers gelijke baankansen hebben.