Woensdagavond was het zover, de kans voor Tilburgers om vragen te stellen over de plannen van Tilburg Next. De visie op de binnenstad van de 21e eeuw, die in december vorig jaar werd gepubliceerd, werden hier verder uitgelegd door verschillende wethouders. Ook konden burgers en ondernemers vragen stellen over de plannen.

De avond werd georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST). In de oude textielfabriek ‘Duvelhok’ waren vooral ondernemers en geïnteresseerden in architectuur en ruimtelijke ordening aanwezig. Met 173 aanmeldingen was de opkomst een succes, volgens Myrthe Breukink van CAST. Er waren weinig studenten, ”We zien dat er veel architectuurstudenten aanwezig zijn, maar andere studenten hebben denk ik te weinig tijd om hierheen te komen.” Hoewel ze op social media actief zijn spreken ze naar eigen zeggen studenten waarschijnlijk te weinig aan.

Voor studenten gaat er veel veranderen, het plan is om het studentenleven meer naar de binnenstad te halen. “Tilburg is een stad geworden waar de kenniseconomie centraal staat en heeft meer studenten dan Leiden of Nijmegen. Maar bijna alle faciliteiten voor studenten liggen buiten de cityring. Ook in de binnenstad moet het studentenleven meer gaan bloeien. Daarom zijn plannen om economie en kennis bij elkaar te brengen goed voor de stad. Dit gaat al gebeuren in de spoorzone, waar een mediacluster wordt gevormd”, aldus wethouder De Vries.
Veel studenten vertrekken na hun studie naar andere steden. Om deze talenten langer aan de stad te binden zijn er plannen voor meer huurwoningen in de binnenstad. Ook zal er geïnvesteerd worden in meer werkruimtes voor startups en ZZP’ers.

Ook het idee om van Tilburg een echte cultuurstad te maken komt uitvoerig aan bod. Damo Holt, ondernemer in gebiedsontwikkeling, vertelt dat Tilburg een stad is waar veel verborgen talent in schuil gaat. Zo heeft Tilburg een muziekopleiding en een aantal podia, maar is in de stad weinig te merken van het culturele karakter. Dit kan verbeterd worden door meer aandacht te geven aan cultuur in de open ruimte.

Vanuit het publiek werden nog een aantal vragen gesteld en de wethouders beantwoordden deze met plezier. De Tilburgers hebben zich kunnen laten horen over de visie van de gemeente. Een bezoeker reageerde enthousiast op de plannen: “Ik vind het goed om te zien dat de gemeente echt bezig is om van Tilburg een modernere en creatievere stad te maken.” Ook door een ondernemer werd positief gereageerd op de avond. “Het is goed om te zien dat de gemeente ons laat meedenken over de plannen.”
Deze avond was een eerste stap in de campagne voor een moderner, cultureler en vooral mooier Tilburg. Of zoals wethouder De Ridder het zei: “2017 is het jaar van Tilburg”