Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch van de PvdA wil seksuele intimidatie op straat strafbaar stellen. Wie bijvoorbeeld vrouwen nafluit, lastigvalt of achtervolgt, riskeert als het aan Marcouch ligt voortaan drie maanden cel of een flinke boete.

Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen is in aanraking geweest met lichamelijk of seksueel geweld. Nederland ligt met zijn 45 procent ver boven het gemiddelde van Europa, dat op 33 procent ligt. De cijfers komen uit een grootschalig onderzoek naar geweld onder vrouwen in Europa. Het onderzoek is uitgevoerd door het EU-agentschap voor de grondrechten.

Gerda de Vries, directeur van emancipatie-expertisecentrum Feniks in Tilburg, vindt het initiatief van de PvdA sympathiek, omdat het een discussie opent. Feniks heeft als doel het bevorderen van de maatschappelijke positie van alle vrouwen. “Naroepen wordt niet meer als onschuldig gezien als het de persoon angstig maakt, vertelt De Vries. “Als het drammerig wordt of als het één tegen een hele groep is, dan is het ook niet meer onschuldig. Het wordt al als seksuele intimidatie gezien als het slachtoffer het als grensoverschrijdend ervaart.”

Hoewel De Vries het goed vindt om over deze kwestie te spreken, denkt ze niet dat de extra straffen veel zullen veranderen. “Het is beter om het geweld te voorkomen door middel van seksuele voorlichting in het onderwijs. Jongerenwerk zou hier ook aandacht aan moeten besteden en het begint natuurlijk allemaal met de opvoeding. Vaak is het excuus: ‘het is maar een geintje’. Dit moet afgeleerd worden.”

Uit een kleine studentenenquête van de Nieuwsredactie blijkt dat de meerderheid van de jongeren wel denkt dat er hogere straffen moeten komen op seksuele intimidatie. De enquête is ingevuld door veertig studenten. Zie hieronder de resultaten: