Geluk, iedereen wil het hebben of is ernaar op zoek. Toch zijn er 1,2 miljoen mensen in Nederland die depressief zijn. Een beetje krom, want wij staan wel in de top tien van gelukkigste landen in de wereld. Misschien dat deze test nét na het innemen van de antidepressiva werd afgenomen..

Dat veel mensen op zoek zijn naar geluk werd me duidelijk toen ik aankwam bij een bijeenkomst in Breda. Thema van de avond: het rendement van geluk.

Geluksdocente Jacqueline Boerefijn begon de avond met een oefening: stel je voor aan je buurman of buurvouw en vertel je gelukkigste moment van deze week. Mijn buurman heette Kees en was blijkbaar erg gelukkig tijdens zijn wandeling door het bos van afgelopen zaterdag. Boerefijn zegt dat je dit elke dag, of in ieder geval één keer per week moet doen: stilstaan bij je geluk.

Volgens Asha Lalai, opzetter van Action for Happines, heeft geluk te maken met verschillende factoren.

Zoals je hierboven ziet zijn de omstandigheden dus maar goed voor 10% van je geluk. “Wanneer een relatie stukloopt zien mensen die omstandigheid als bepalend voor hun geluk”. Volgens Lalai is dit niet verstandig. “Het draait om de keuzes die je na deze gebeurtenis maakt.”

Boerefijn vertelt dat tevredenheid en blijheid samen geluk vormen. Mensen in ontwikkelingslanden zijn vaak minder tevreden maar wel blij. In ontwikkelde landen is dit precies andersom. Dit heeft volgens de geluksdocente te maken met het feit dat blijheid te linken is aan de hoeveelheid sociaal contact. “In ontwikkelingslanden is de groep heel belangrijk, je bent bijna nooit alleen. Hierdoor zijn mensen blijer.” Hier in Nederland is alles veel individualistischer, waardoor de blijheid wat lager uit kan vallen. De tevredenheid ligt hier dan wel weer hoger.

Lalai richtte ze weer tot de zaal: “Er zijn drie vragen, als je daar allemaal een positief antwoord op hebt kan je gaan werken aan je eigen geluk.

1. Ben je gelukkig waar je nu bent?
2. Weet je waar je heen wilt?
3. En wat is je eerste stap om dit te bereiken?

Als een van deze drie vragen niet beantwoord kan worden is het volgens Lalai moeilijk om aan je eigen geluk te werken.

De laatste levensles van de avond kwam van een Française uit het publiek: “Het gaat er om hoe je gelukkig wordt en niet om wanneer je gelukkig bent. Je kunt niet zeggen: als ik zoveel nullen op mijn bankrekening heb staan ben ik gelukkig, dat werkt niet. Dan wil je altijd meer en jaag je het onmogelijke na. Wanneer je geld belangrijk vindt moet je proberen zoveel mogelijk geluk te vinden in het verdienen hiervan.”