In een persbericht van Dier en Recht verschenen cijfers over het sterven van kalfjes in het eerste levensjaar. Volgens de woordvoerster van Gezondheidsdienst voor Dieren zijn deze cijfers verkeerd opgevat.

Volgens Dier en Recht zijn in 2015 in het eerste levensjaar 13,3 procent van de kalveren gestorven. Maar Gezondheidsdienst voor Dieren meldt in een bericht op hun website dat dit niet klopt. De 13,3 procent is het percentage gestorven kalveren op het gemiddeld aantal aanwezige kalveren op een melkveebedrijf. Het is dus niet het sterftepercentage op het totaal aantal geboren kalveren op het melkveebedrijf. Door deze 13,3 procent te koppelen aan het totaal aantal geboren kalveren, heeft Dier en Recht dit getal niet goed opgevat. Dit geeft een vertekend beeld.

Gezondheidsdienst voor Dieren heeft ook een monitor uitgebracht in 2014 met factoren die de kalversterfte kunnen verminderen, zoals meer melk voeren. Er zijn bedrijven waar de jongveekfok beter kan, maar de meeste veehouders hebben het goed voor elkaar. Zo ook Kees Fonken van melkveehouderij Fonken.