Regisseur Roger Ross Williams bracht onlangs een documentaire uit over de familie van kleuter Owen Suskind die autisme heeft. Dit gezin vond een manier om met Owen te communiceren door middel van Disneyfilms. Er zijn veel vormen van autisme, maar hoe gaat de omgeving met iemand met autisme om die van onze leeftijd is?

Reageren op situaties
Paul Swart van therapeutisch centrum Rijen vertelt dat autisme eigenlijk het ‘op een andere manier verwerken van prikkels’ is. Mensen met autisme krijgen te veel informatie binnen, waardoor zij warrig kunnen overkomen. “Als je autisme hebt, krijg je jammer genoeg een stempel opgedrukt, waardoor de omgeving het lastig vindt om zich daarop aan te passen omdat je dan niet ‘gewoon’ bent.”

Julian Breese (18), student Journalistiek, heeft het syndroom van Asperger en krijgt twee situaties voorgelegd. Hij moet vertellen wat hij op dat moment zou doen. Swart verklaart Julians antwoorden.

Belemmering of talent?
Een persoon met autisme kan op de basis- en middelbare school speciaal onderwijs volgen. Als zij gaan studeren kan dat niet meer aangeboden worden. Hoe moeten deze mensen nu verder? Zijn er aanpassingen?

Ongeveer twaalfhonderd tot dertienhonderd studenten hebben autisme op de Fontys Hogescholen. Nico Schloen, decaan van Fontys, vertelt dat hij geen problemen ervaart met autistische studenten. “Als zij niet meer tegen de prikkels kunnen op school, hebben Fontys scholen een ‘prikkelarme ruimte’ waar zij in kunnen werken.”

Schloen vindt dat autisme geen belemmering is, maar een talent. “Autisten hebben alleen hulp nodig bij het organiseren van de studie, verder zijn het slimme mensen.” Bij de inschrijving kun je zelf aangeven in welke mate je begeleidt wilt worden. Volgens Schloen is het probleem dat veel studenten met autisme deze hulp niet aanvragen. Zij willen het zelf doen.

Begeleiding vindt in verschillende vormen plaats. Zo kun je meer tijd krijgen bij tentamens en wordt je intensiever begeleidt door je SLB-er. Ook biedt de Fontys workshops aan over het werken met autisme.

Geordende chaos
Maar hoe ervaart student architectuur, Olivier van den Brandt, zijn studententijd?