De eindtoetsen op basisscholen zijn begonnen. De Centrale Eindtoets, ook bekend als de Cito-toets, is niet langer verplicht en al een op de drie scholen maakt gebruik van een alternatieve toets. Tilburg valt op, omdat daar drie op de vijf scholen een andere toets gebruikt dan die van Cito.

Er zijn twintig basisscholen in Tilburg, die allemaal voor 2015 gebruik maakten van Cito. Na 2015 heeft Cito plaats moeten maken voor andere eindtoetsen als Route 8 en IEP. Er is inmiddels keuze uit zes eindtoetsen. Cito, IEP, CESAN, AMN, Dia en Route 8. De originele, Cito, wordt schriftelijk gemaakt in drie dagen. IEP wordt ook schriftelijk afgenomen, maar de pagina’s zijn kleurrijker en de toets wordt in twee dagdelen afgenomen. CESAN, AMN, Route 8 en Dia zijn nog korter en worden in één ochtend gemaakt. Route 8 en de Dia-toets zijn digitaal en passen hun vragen aan aan de antwoorden van de leerling.

Hieronder een kaart met de twintig basisscholen in Tilburg. De paarse scholen maken nog gebruik van Cito, de rode zijn overgestapt naar de digitale eindtoets Route 8 en geel zijn de scholen met IEP. Mirjam Kapelle, woordvoerster van College voor Toetsen en Examens zegt dat scholen elk jaar vrij zijn om te kiezen welke toets het best bij hun onderwijs past. “De Tweede kamer heeft dat zo beoogd, die vond het namelijk belangrijk dat er een gelijk speelveld was voor toets-aanbieders”, legt Kapelle uit.

Motivaties
Basisschool Tiliander is een van de weinige scholen die koos voor de IEP Eindtoets. Schoolleider Ladja Jiran vertelt dat IEP breder en veelzijdiger is dan Cito. Voorheen maakte de school geen gebruik van Cito, maar van de NIO Intelligentietest. De IEP is volgens de school ook gericht op intelligentie, daarom koos de school van Stichting Pallas voor IEP.

Basisschool de Stappen is een school die Route 8 gebruikt als eindtoets. Caroline Aarts van onderwijs-stichting Xpect Primair zegt dat de basisschool bewust heeft gekozen voor Route 8. “Route 8 is een digitale eindtoets, wat past bij  kinderen van deze tijd. De toets is ook adaptief, wat wil zeggen dat vragen worden aangepast aan het niveau van de leerling. Ook kunnen leerlingen zelf bepalen in welke volgorde ze de opdrachten maken.” Volgens Aarts zag IEP er ook aantrekkelijk uit, o.a. door de kortere teksten bij begrijpend lezen, rekenopgaven waar puur de rekenvaardigheden worden getoetst en de kleurrijke lay-out. Toch koos de Tilburgse basisschool voor Route 8, omdat die digitaal is. “We wilden geen Cito meer, omdat die drie dagen duurt, dat is een flinke zit voor onze leerlingen. Onze kinderen zijn beter te motiveren voor Route 8”, legt Aarts uit. Dit is ook de reden dat Cito vaak wordt vervangen met de alternatieve toetsen.