De werkloosheid onder kabinet-Rutte II in Nederland daalt, maar onder jongeren is dit vrijwel gelijk gebleven. Young Capital en Universiteit Utrecht kwamen onlangs met resultaten uit een onderzoek naar buiten dat jongeren liever kiezen voor een leuke baan dan een goed salaris. Kunnen beide zaken met elkaar in verband worden gebracht?

Op dit moment is ongeveer vijf procent van de beroepsbevolking in Nederland werkloos. Onder de werklozen rekent het CBS iedereen die geen betaald werk heeft, maar wel actief zoekende is naar werk. In maart 2017 kwam het aantal uit op 463.000. Vorig jaar maart waren dit er nog ruim honderdduizend meer. De werkloosheid in Nederland is de afgelopen drie maanden met gemiddeld zes duizend per maand gedaald. Zo blijkt uit reeds gepubliceerde cijfers van het statistiekbureau.

Leuk werk boven topsalaris
Young Capital deed in samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzoek naar de mindset van millennials op het gebied van werk. Hieruit blijkt dat jongeren vaker een leuke baan verkiezen boven een hoog salaris. ”We hebben millennials gevraagd naar wat ze belangrijk vinden aan een baan”, vertelt Lisette de Graaf, marketing- en communicatieadviseur van Young Capital. “Nieuwe dingen leren staat op één met negentig procent. Dat wil niet zeggen dat millennials genoegen nemen met een hongerloontje zolang er maar genoeg te leren valt. Een goed salaris staat op plek twee met ruim tachtig procent. Een modaal salaris lijkt voor de meeste millennials hierbij voldoende te zijn. Op drie staat precies weten wat er van me wordt verwacht.”

Werkloosheid onder jongeren
De daling van de werkloosheid is volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom CBS, te verklaren door het feit dat het al een tijd goed gaat met de economie. “Bedrijven hebben nu meer werk, waardoor er meer werk beschikbaar komt. Ook mensen die een tijdje werkloos zijn geweest, vinden nu een baan.”
Opvallend is dat de werkloosheid onder jongeren bijna gelijk blijft ten opzichte van voorgaande jaren. “Waardoor dit komt is lastig te verklaren”, vindt Van Mulligen. “De laatste maanden is de werkloosheid onder de jeugd uit de leeftijdscategorie 15-25 jaar wel weer iets gedaald. Een jaar geleden was 11,5 procent van de jongeren werkloos, nu zit dit percentage op 9,5 procent.”

Volgens Van Mulligen heeft dit ermee te maken dat jongeren net uit school komen en ze dan niet direct een baan vinden. Frictiewerkloosheid noemen ze dat. Een probleem dat volgens hem de komende jaren nog zal aanhouden. “Oudere generaties krijgen minder snel een vast contract en raken daardoor sneller hun baan kwijt. Jongeren vinden daarentegen sneller een baan door flexwerk.” Of de werkloosheid te maken heeft met het maken van keuzes in beschikbare banen, kan zowel Van Mulligen als Young Capital niet verklaren.