Het CBS meldt dat het aantal zelfdodingen de afgelopen jaren gestegen is: van 1353 in 2007 naar 1871 in 2015. Maar kloppen deze cijfers wel? Forensisch patholoog en oprichter van de website doodsoorzaak onbekend Frank van de Goot, vindt deze cijfers onzin. ‘’Er zit vaak meer achter, er wordt alleen geen onderzoek gedaan.’’

Dinsdag lanceerde Frank van de Goot de website ‘doodsoorzaak onbekend’. Het project bestaat uit experts die verdachte overlijdensgevallen nader bestuderen om zo de doodsoorzaak te achterhalen. Het gaat voornamelijk om zaken waarbij er al onderzoek gedaan is naar de doodsoorzaak, maar waar een verkeerde conclusie getrokken is. Mensen kunnen zich aanmelden via de site en ze worden kosteloos geholpen. De experts zullen zich vooral richten op zaken waar twijfel bestaat over zelfmoord. De website had woensdag in totaal al 79 aanmeldingen.

Volgens Van de Goot wordt er in Nederland te weinig onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak bij overleden personen. Er zijn momenteel tienduizend overledenen waarvan de doodsoorzaak niet bekend is.

Het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI) voerde eind vorig jaar een onderzoek uit naar de lijkschouw in Nederland. Het concludeerde dat in 2015, twintig tot vijfentwintig dodelijke misdrijven meer zijn gemist dan in 2005. Het ministerie vindt dit zorgelijk, vertelt Karen Temmink, woordvoerster van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. ‘’De minister vond dit aanleiding om dieper onderzoek te doen en heeft daarom het ‘Taskforce Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie’ ingesteld.’’ Dit taskforce doet onderzoek om te achterhalen of bij de lijkschouw en gerechtelijke sectie fouten worden gemaakt waardoor gevallen van een onnatuurlijke dood als gevolg van een misdrijf, niet worden herkend.

De oplossing?
Van de Goot vindt dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan het Noorse systeem. Hier wordt obductie, het onderzoek van het lichaam na overlijden om de doodsoorzaak vast te stellen, vergoedt door de zorgverzekeraar. Daarnaast moet de arts aangeven waarom er geen obductie aangeboden wordt aan de nabestaanden in plaats van het onderwerp vermijden.

Ook moet pathologie, forensisch denken, en lijkschouw een verplicht curriculum worden in medische opleidingen, volgens Van de Goot. ‘’De logistiek is er, de overheid en de universitaire bestuurlijke macht moet inzien dat obductie zeer belangrijk is.’’